HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

A hatalomátmentés kisérletének lelepleződése

2010.07.30. 07:56 életfa


A média-nyilvánosság teljes kizárásával folyik a harc az idegen hatalom helytartói és a szabadság visszaszerzéséért küzdők között. Ezt a helyzetet az utóbbiak részéről a „Barátaimtól védj meg Uram engem, ellenségeimmel magam is elbánok!” könyörgés jellemzi. Hogy mindenki értse: azok közül, akik barátaimnak mondják magukat, szép számmal vannak olyanok, akik a hatalom kiszolgálói, de az azzal szembenállók köntösét viselik.

Ahogyan az ellenség egyre gyöngébb lesz, a „barátok” is egyre erőtlenebbek.

A legutóbbi napok eseményei jól mutatják a helyzet alakulását.

Orbán Viktor támadást intézett a „nyugati kapitalizmus” ellen, de a jelző nélküli kapitalizmusnak hitet téve. Miután a „Viktatúrát” üdvözlik az EU tagállamaiban is[1], arra lehet következtetni, hogy nem „magányos tettes” partizánakciójáról van szó, hanem egy jól kitervelt hatalomátmentés tanúi vagyunk, amelyet populáris körítéssel tálalnak.

Pozsgai Imre az új Alkotmányt a „nemzetek Európájához történő csatlakozás” eszközeként határozza meg. Gondolom, nem zavarja, hogy ez a kifejezés a Jobbik kampányprogramban szerepelt, ahogyan senkit nem zavart az sem, hogy ennek az alapját a föderatív EU-t felváltó Európai Konföderáció adja, amely szerződéstervezete 2008. májusa óta nyilvános és „Az Új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” c. jogszabály-tervezet gyűjteményben szerepel, aminek második kiadását a Püski kiadó az elmúlt napokban jelentette meg.

 

A szabadság visszaszerzéséért harcolók állásai egyre erősebbek, annak ellenére, hogy fenn meghatározott „barátaim” meggátolták azt, hogy a bösztörpusztai rendezvényen Továbbadó Szert tarthassak, elindítva a Szent Korona Értékrend kiteljesedését az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen történő békés hatalomátvételre.

 

__________________________

Orbán Viktor közel egyéves késéssel önmaga gondolataként közölte Tusnádfürdőn, amit az amerikai közgazdászok (véleményüket B. Farell adta közre) 2009. novemberében megállapítottak.

Íme Orbán Viktor szavai:

„a kapitalizmus eltávolodott az erkölcsi értékektől, saját korábbi morális kötőanyagát is elvesztette. A hasznos korlátok helyébe a gátlástalanság lépett.”[2]

És B. Farell amerikai közgazdász gondolatai::

Elvesztettük az erkölcsi tartásunkat.”[3]

 

A válság következményeit viszont különbözőképpen látja Orbán Viktor és B. Farell:

Orbán Viktor szerint: „A nyugati társadalmak most amolyan "szívinfarktust" kaptak, ezután át kell gondolniuk, hogyan épülhetnek fel. Most bizonyos erkölcsi értékek rehabilitálására van szükség. A nyugati típusú kapitalizmus került válságba, az a felfogás, hogy a kapitalizmus majd elhozza a jólétet, az állam pedig tartsa távol magát a gazdaságtól.

Annak a rendszernek a válságáról van szó, amelyben a spekulatív értékmozgások előnybe kerültek a munkával szemben. Az a felfogás, miszerint a kapitalizmus majd elhozza a jólétet, az állam pedig tartsa távol magát a gazdaságtól, csődbe sodorta ezt a rendszert.

A világból jövő aggasztó hírek közvetlenül is szólnak rólunk, magyarokról, arról, hogy lesz-e munkánk, hogy versenyképesek leszünk-e.

A sikeres kapitalizmushoz nem csupán szabad és hatékony piacra van szükség, hanem morális alapokra is.

Tehát a „nyugati kapitalizmus” válságát „sikeres kapitalizmussal” akarja orvosolni.

[Ide, csak zárójelben hadd jegyezzem meg, amit Albert Einstein mondott: „Ha valami elromlik, azt azzal a módszerrel (gondolkodási móddal), ami a romlást előidézte, nem lehet megjavítani, hanem új gondolkodási módra (paradigmára) van szükség.” Ezt jó lenne, ha Orbán Viktor is tudná.]

 

B. Farell viszont a „nyugati kapitalizmus” válságát a „teljes katasztrófához” vezető útnak tekinti, amely „egy történelmi ciklust zár le”:

„A most következő kényszerű összeomlás, katasztrófa vége egy történelmi ciklus lezárása, melynek a végén a mai nagy birodalom a sírba száll! Amint megkezdődik a gazdaság teljes széthullása, ezzel egy időben megkezdődik a nyugati társadalmak egyes szegmenseinek teljes elszegényedése, a globális háborúk és a teljes katasztrófa.”

 

Kétségtelen, hogy Orbán Viktor optimizmusa méltányolandó, viszont kérdés, hogy az optimizmus mögött álló hazardírozás nyerő lesz-e, vagy a jelenleginél is nagyobb bukást okoz: „Ez hazárdjáték: elég erősnek hiszik-e a magyar gazdaságot a befektetők ahhoz, hogy folytassák az ország hitelezését, miután az IMF-program lecseng októberben?”[4]

Ilyen körülmények között sajátos ellentmondás: miközben Magyarország „vissza akarja venni pénzügyi függetlenségét[5], elnöksége alatt fogja az EU bevezetni a közös európai gazdasági kormányzást, ami a Lisszaboni Szerződés olyan módosítását teszi szükségessé, amely a tagállamok függetlenséget a jelenleginél is jobban csorbítja[6].

 

Az minden esetre látszik, hogy a „keleti kapitalizmus” – nem meghatározott programmal - bekeményített a „nyugati kapitalizmussal” szemben: „Magyarország kész bevezetni az eurót, és ami az unió adósság- és deficit-kritériumait illeti, jobb helyzetben van, mint több súlyosan eladósodott tagország, például Spanyolország és Görögország. Miközben Magyarországnak már jövőre teljesítenie kell a GDP-arányos 3 százalékos hiánycélt, jó néhány (ugyancsak túlzott deficiteljárás alatt lévő) tagországnak csak 2-3 év múlva lesz ugyanez esedékes. „Egy dolgot szeretnénk, az egyenlő elbánást, azaz valamennyi országnak ugyanannyi időt adjanak az EU elvárásainak teljesítéséhez”.

 

Emlékeznünk kell arra, hogy a kapitalizmus a liberalizmussal fonódott össze. Nincs keleti és nyugati kapitalizmus, ahogyan nem volt (és nincs) keleti és nyugati szocializmus sem.

Az, hogy Orbán Viktor a „nemzeti egység” és a „kétharmados forradalom” kifejezést használja, azt vetíti előre, hogy a fából vaskarikaként meghatározott „szociális piacgazdaság” felé halad az orbáni gondolkodásmód, amely nem más, mint populáris szólamokkal körülírt, átmenetileg visszafogott kapitalizmus.

 

Félreérthetetlen jelek mutatnak arra, hogy az EU átalakulásának előkészítése elkezdődött. Most még harc van a „csúf amerikai” és a „német hiéna” módszer között[7], ami lényegét tekintve azonos: mindkettő a kapitalizmus továbbélését szolgálja, a szövetségi állam (az EU) szerepének átmeneti növelésével.

Azt, hogy Orbán Viktor nem önálló akciót folytat, hanem jelentős támogatók állnak mögötte, egyre nyilvánvalóbb: 1956-hoz hasonlítják a Viktatúra ténykedését. (1. jegyzet) Ugyanakkor a vele szembenálló „német hiéna” elvet követők ereje sem elhanyagolható[8], így a küzdelem még nem fejeződött be, sőt Sarkozy „kétsebességes EU” gondolatának beteljesedése felé vezet.

 

Az is egyértelmű, hogy Magyarországon az alkotmányozást az EU-átalakulás előkészítésének szolgálatába állították, amikor az idegen hatalom-bitorlást - hagyományként feltüntetve -, a Szent Korona tan alkotmányba emelésével be akarják betonozni[9], ami – ebből eredően – mintája lehetne a Pozsgay Imre által átvett „nemzetek Európája” gondolatnak[10]: „az új alkotmánynak segítenie kell a nemzetek Európájához történő csatlakozásban”.

Ezt támasztja alá a magyar termőföld állami (szentkoronai) tulajdonjogának visszaállítására hozott törvény, ami ugyanúgy megtévesztő, mint az állampolgárságról hozott törvény: az egyik a hatalomgyakorlást teszi az idegenek számára lehetővé[11], a másik a termőföld birtoklását[12].

 

_______________________________

 

Eddig jutottam az írással, amikor Nouriel Roubini professzor esszéjét megkaptam[13], amiben a New York Egyetem közgazdász professzora részletesen bizonyítja, hogy a válság mindent pusztítva fog végigsöpörni a világon – mintegy igazolva B. Farell előrejelzését:

„Ha mindehhez hozzájön bármilyen külső sokkhatás, az teljes recesszióba taszíthatja az instabil globális gazdaságot. Ilyen sokkhatás lehet például az euróövezetben a szuverén kockázati problémák további romlása, vagy, hogy Izrael katonai csapást mér Iránra a következő 12 hónapban, ami a magasba küldheti az olajárakat.

Végezetül azzal is számolni kell, hogy a gazdaságpolitika irányítói kifogynak a használható eszközökből. A jegybankok további értékpapír-vásárlása nem számítana sokat, újabb fiskális ösztönzésre pedig kevés mozgástér maradt a fejlett államok többségében. Emellett gyorsan szűkülnek a lehetőségek arra, hogy megmentsék a bukni hagyáshoz túl nagy pénzügyi intézményeket.

 

Ennél tökéletesebb beigazolása nem lehet annak a megállapításnak, amit az „Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdődik a politikai tisztességtelenség”[14] c. írásban leírtam.

Mint tapasztaljuk, az USA – gazdasági válságot elindító - erkölcsi válsága tovább mélyül[15], a vele „felbonthatatlan kötelékben lévő” Izrael[16] egyre szorultabb helyzetbe kerül[17], utolsó lehetőségként – a világgal szembeni lekezelő felelőtlenség által vezérelve – megindítják a Castro beszédében a 3. világháború kirobbantásának okaként meghatározott Irán elleni terrorista háborút[18], amelyre az irániaknak közvetlen bizonyítékai vannak[19].

 

A gazdasági és katonai tisztességtelenségből eredő politikai tisztességtelenséget kell megállítani azért, hogy életben maradjunk!

 

Ezért van halaszthatatlan szükség a jelenlegi Világrendet egyedül felváltani képes Szent Korona Értékrend mielőbbi hatalomra juttatására, hogy mintát adjunk az emberiségnek az emberi életre – ahogyan Németh László mondta.

 

A Szent Korona Értékrend

 

- jogi (fiskális) alapot ad, a társadalmi élet rendszerbeli részeként kezelve a gazdaságot, amit mindenki megismerhet „Az Új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” c. jogszabály-tervezet gyűjteményből[20], az emberi környezet (humán területek) összehasonlító részletezésből[21], de már annak összefoglalásából is[22],

- gazdasági (monetáris, financiális) alapot ad, amelyet szintén bárki elérhet honlapomon[23], de összefoglalva is[24] bárki elolvashatja.

 

Mindkettőnek az alapja az eszmei, ideológiai gondolkodási mód (paradigma) váltás[25]. E nélkül nincs mód a jogi és gazdasági lényeg-meghatározó kompromisszumokat megtagadni – erre a legegyértelműbb bizonyíték a Mintha-Szentkorona, a Szent Korona Tan!

 

______________________________

 

Augusztus 3-án találkozunk Budapesten a Bihari út 9/a alatt 18 órakor. Előadásom címe, amire meghívást kaptam, „A Szent Korona Értékrendje”. Itt alkalmat fogok keríteni arra, hogy a települések emberi környezeti és gazdasági összefüggéseiről beszéljek, ami a Továbbadó Szer harmadik napjának témája. Szeretném, ha a Bösztörpusztán elmaradó rendezvény megtartására is találnánk lehetőséget.

 

Kelt Szegeden, 2010. Áldás havának 29. napján.

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Az írás változatainak címei:

A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100729.pdf, http://szkszhu.szksz.com/ISz100729.doc

Ígéretbehajtó Szemle változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz0726.pdf

Honlapcím: http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100729.html

 

 [1] ezek a nemzetek felett álló testületek - a kommunisták háború utáni taktikájával élve - lopva faragják a függetlenséget és a szuverenitást, míg végül senki sem veszi észre, hogy nem maradt belőlük semmi.

lehetséges, hogy épp egy "Viktátorra" van szükség az IMF-fel és az EU-val szemben.

Magyarország gazdasági vajúdásának jó részéért a bankok felelnek, a kölcsönök elképesztő arányát, 70 százalékát külföldi valutában, többségében svájci frankban adták ki.

"1956-ban a magyarok felkeltek a szovjet elnyomás ellen, remélve hogy láncreakció indul be. Ez nem történt meg, de Magyarország lázadása a kapitalista despotákkal szemben ezúttal talán szikrát gyújt"

The Times: éljen Magyarország, amiért szembe szállt az IMF-fel - http://mti.hu/cikk/2010/07/26/the_times-_eljen_magyarorszag-_amiert_szembe_szallt_az_imf-fel-491605

 

[2] A nyugati típusú kapitalizmus került válságba, az a felfogás, hogy a kapitalizmus majd elhozza a jólétet, az állam pedig tartsa távol magát a gazdaságtól

Annak a rendszernek a válságáról van szó, amelyben a spekulatív értékmozgások előnybe kerültek a munkával szemben. Az a felfogás, miszerint a kapitalizmus majd elhozza a jólétet, az állam pedig tartsa távol magát a gazdaságtól, csődbe sodorta ezt a rendszert.

A világból jövő aggasztó hírek közvetlenül is szólnak rólunk, magyarokról, arról, hogy lesz-e munkánk, hogy versenyképesek leszünk-e.

a sikeres kapitalizmushoz nem csupán szabad és hatékony piacra van szükség, hanem morális alapokra is.

Szerinte a kapitalizmus eltávolodott az erkölcsi értékektől, saját korábbi morális kötőanyagát is elvesztette. A hasznos korlátok helyébe a gátlástalanság lépett. A nyugati társadalmak most amolyan "szívinfarktust" kaptak, ezután át kell gondolniuk, hogyan épülhetnek fel. Most bizonyos erkölcsi értékek rehabilitálására van szükség - hangoztatta a kormányfő.

Magyarországon kétharmados forradalom történt

Orbán: a nyugati típusú kapitalizmus került válságba - http://mti.hu/cikk/491369/

 

[3] Elemzők: az amerikai kapitalizmus össze fog omlani - jovonk.info 2009, november 18 - 17:20 - http://jovonk.info/2009/11/18/elemzok-az-amerikai-kapitalizmus-ossze-fog-omlani

 

[4] Ez hazárdjáték: elég erősnek hiszik-e a magyar gazdaságot a befektetők ahhoz, hogy folytassák az ország hitelezését, miután az IMF-program lecseng októberben?

Orbán csütörtökön utalt arra a parlamentben, hogy ha valakivel is tárgyalnak, az az EU lesz. Magyarország kész bevezetni az eurót, és ami az unió adósság- és deficit-kritériumait illeti, jobb helyzetben van, mint több súlyosan eladósodott tagország, például Spanyolország és Görögország. Miközben Magyarországnak már jövőre teljesítenie kell a GDP-arányos 3 százalékos hiánycélt, jó néhány (ugyancsak túlzott deficiteljárás alatt lévő) tagországnak csak 2-3 év múlva lesz ugyanez esedékes. „Egy dolgot szeretnénk, az egyenlő elbánást, azaz valamennyi országnak ugyanannyi időt adjanak az EU elvárásainak teljesítéséhez”

A Washington Post tárgyilagos cikke az IMF és Magyarország vitájáról - http://hvg.hu/gazdasag/20100723_washington_post_imf#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2010_07_24&utm_content=top1

 

[5] Magyarország akkor lesz képes a jövőbeni stratégiáját megvalósítani, ha képes lesz tágítani mozgásterét a pénzügyi függetlenség megteremtésével. Ennek során az országnak az államadósság GDP-hez mért szintjét a jelenlegi 80 százalékról 70, majd 60 százalék alá kell csökkenteni, ezzel párhuzamosan az uniós partnerekkel egyeztetve az ország az államháztartási deficit idei 3,8 százalékos tervezett mértékét a következő években 3 százalék alá fogja mérsékelni a GDP-hez képest.

Matolcsy: Magyarország elindult a pénzügyi függetlenség felé - http://mti.hu/cikk/2010/07/22/matolcsy-_magyarorszag_elindult_a_penzugyi_fuggetlenseg_fele-490978

 

[6] Az ülésen szó volt az EU gazdasági kormányzásáról is, ennek rendszerét idén létrehozzák, de a tényleges alkalmazásra már a magyar elnökség alatt kerül sor.

Martonyi: az EU gazdasági kormányzását a magyar elnökség alatt kezdik el alkalmazni - http://eu.mti.hu/Pages/News.aspx?id=491787

 

[7] Míg azonban a német kancellár a tervezett intézkedés kapcsán egyfajta válságelhárító óvintézkedésről beszélt, a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a költségvetési hiány lefaragása, illetve a növekedés biztosítása érdekében azonnali lépésre van szükség.

Magyarország és Németország egyformán fontosnak tartja a bankadót - http://mti.hu/cikk/2010/07/21/magyarorszag_es_nemetorszag_egyforman_fontosnak_tartja_a_bankadot-490875

 

[8] a kilábalási folyamat könnyen megbukhat egész Európában, melynek elkerülése érdekében folytatni kell a megszorító intézkedéseket

"Magyarország veszélybe sodorja a régiót"- http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/magyarorszag-veszelybe-sodorja-a-regiot-322874

 

[9] a csodás magyar közjogi hagyományokat meg kell jeleníteni az új alkotmányban. E hagyományok része a Szent Korona is, amit a preambulumon túl az alapszövegben is kellene szerepeltetni.

Az egykori miniszterelnök mindenképpen jó gondolatnak tartaná, ha olyan alaptörvény lenne, amely az elmúlt ezer évet felöleli, hitet tesz a folytonosság mellett. Ennek része a Szent Korona is.

Ugyanakkor hozzátette: vigyázni kell mindezzel, nehogy avíttak legyünk, vagy nevetségessé váljunk.

Boross: nehogy nevetségessé váljunk! - http://www.hirado.hu/Hirek/2010/06/17/07/Boross_nehogy_nevetsegesse_valjunk_.aspx

 

[10] A mai alkotmány olyan politikai erőknek adott működési lehetőséget, amelyek úgy érezték, nem tartoznak elszámolni az állami vagyonnal, menedéket adott azoknak, akik személyes politikai, gazdasági érvényesülési lehetőségeiket keresték – fejtette ki Pozsgay. Kiemelte: alkotmányos hagyományunk már Szent István óta létezett.

Ezt a folyamatot helyre kell állítani a kor követelményeinek megfelelően. Vagyis az új alkotmánynak segítenie kell a nemzetek Európájához történő csatlakozásban.

Pozsgay: az ország kifosztóinak kedvez a jelenlegi alkotmány - http://www.hirado.hu/Hirek/2010/07/26/07/Pozsgay_az_orszag_kifosztoinak_kedvez_a_jelenlegi_alkotmany.aspx

 

[11] A döntés történelmi jóvátételt jelent a holokauszt túlélőinek, illetve leszármazottaiknak.
A Mazsihisz elnöke indoklásképp úgy fogalmazott: nem szabad elfelejteni, hogy a holokauszt és a II. világháború szörnyűségei miatt nagyon sok olyan ember kényszerült elhagyni a történelmi Magyarország területét, akik kötődtek a magyar kultúrához.

Elsősorban Izraelben élnek nagyobb tömbben olyanok, akiknek a felmenői a történelmi Magyarország területén éltek - fűzte hozzá.

A hitközség elnöke szerint a világban több százezerre tehető a potenciálisan érintettek száma, de Feldmájer Péter azt nem tudta megbecsülni, hogy a zsidó származású emberek közül mekkora arányban kívánnak élni ezzel a lehetőséggel.

A Mazsihisz üdvözli a kettős állampolgárságról szóló törvényt - http://www.dunatv.hu/itthon/ma.html

 

[12] Termőföld vagy tanya eladása esetén - ha a törvény másként nem rendelkezik - elővásárlási jog illeti meg a piac szereplőit az alábbi sorrendben: a magyar államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint; a helyben lakó haszonbérlőt, a felesbérlőt és részesművelőt; a helyben lakó szomszédot; a helyben lakót; valamint a haszonbérlőt, a felesbérlőt és a részesművelőt.

Aktív szereplővé válik az állam a magyar földpiacon - http://www.hirado.hu/Hirek/2010/07/22/23/Aktiv_szereplove_valik_az_allam_a_magyar_foldpiacon.aspx

 

[13] A 2008–09-es recesszió óta mesterségesen serkentett globális gazdaság az idén újabb, erős lassulással szembesül, amint az élénkítő akciók hatása elillan. A helyzet most annyival rosszabb, hogy azóta sem foglalkozott senki komolyan a válságot eredetileg kiváltó és tápláló túlkapásokkal, nevezetesen a magánszektorban (a bankoknál, a vállalatoknál és a háztartásokban) felhalmozott túlzott adóssággal és tőkeáttétellel.

A globális lassulás, amelynek jelei már a 2010-es második negyedévi adatokból is kiolvashatók voltak, az idei második fél évben még hangsúlyosabbá válik. A megszorítások nyomán a fiskális élénkítő hatás szertefoszlik, a bővülést néhány negyedéven keresztül alátámasztó készletfeltöltés pedig kifullad.

Hasonlítson azonban az ábécé bármely betűjének alakjára az amerikai gazdaság teljesítménygörbéje, ami kijön belőle, azt recessziónak érzik majd. A csekély munkahelyteremtéssel szemben növekvő elbocsátás fog állni, nagyobb lesz a ciklikus költségvetési hiány, újra esnek a lakásárak, a bankok többet veszítenek a fogyasztói és a jelzáloghiteleken, ehhez igazodóan növekszik a kockázat, hogy a kongresszus protekcionista intézkedésekhez folyamodik Kínával szemben.

Az euróövezetben a kilátás ennél is rosszabb. A bővülés az év végéig nulla közeli szintre esik, amint a fiskális megszorítások hatása jelentkezik. A tőkeköltségek növekedni fognak a szuverén, a vállalati és a bankközi hitelek felárainak emelkedésével együtt. Erősödik majd a kockázatkerülés és a volatilitás, a szuverén adósságok kockázatai aláássák az üzleti, a befektetői és a fogyasztói bizakodást.

A gazdaság Kínában is a lassulás jeleit mutatja, miután a kormány több kísérletet is tett a konjunkturális túlfűtöttség megelőzésére. A fejlett államokban várható lassulás a gyenge euróval egyetemben tovább fékezi a kínai expanziót, amely a korábbi 11 százalékot is meghaladó ráta helyett az év végére közelíteni fog a 7 százalékhoz. Mindez Ázsia fennmaradó részének exportkilátásaira nézve is rossz hír, csakúgy, mint az egyre inkább a kínai bevitelre utalt nyersanyagtermelőkre.

Ha mindehhez hozzájön bármilyen külső sokkhatás, az teljes recesszióba taszíthatja az instabil globális gazdaságot. Ilyen sokkhatás lehet például az euróövezetben a szuverén kockázati problémák további romlása, vagy hogy Izrael katonai csapást mér Iránra a következő 12 hónapban, ami a magasba küldheti az olajárakat.

Végezetül azzal is számolni kell, hogy a gazdaságpolitika irányítói kifogynak a használható eszközökből. A jegybankok további értékpapír-vásárlása nem számítana sokat, újabb fiskális ösztönzésre pedig kevés mozgástér maradt a fejlett államok többségében. Emellett gyorsan szűkülnek a lehetőségek arra, hogy megmentsék a bukni hagyáshoz túl nagy pénzügyi intézményeket.

Kapcsoljuk be a biztonsági öveket, rázós út következik - http://www.vg.hu/velemeny/a-kozgazdaszok/kapcsoljuk-be-a-biztonsagi-oveket-razos-ut-kovetkezik-322928

 

[14] Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdődik a politikai tisztességtelenséghttp://szkszhu.szksz.com/ISz06014.pdf

 

[15] Büntetőjogi vizsgálatot indított az amerikai szárazföldi hadsereg kedden azzal kapcsolatban, hogy a Wikileaks oknyomozó honlap több tízezer oldalnyi bizalmas iratot szivárogtatott ki az afganisztáni hadműveletekről. Barack Obama elnök kedden, miután tárgyalt a republikánusok és a demokraták kongresszusi vezetőivel, aggodalmát fejezte ki, hogy a kiszivárogtatott afganisztáni háborús dokumentumok veszélyeztethetnek ugyan egyes személyeket és műveleteket, de - mint mondta - az okmányok nem tartalmaznak olyan új információt, amelyet nyilvánosan eddig nem vitattak volna meg.

Büntetőjogi vizsgálatot indított az amerikai haderő a kiszivárogtatások ügyében - http://mti.hu/cikk/2010/07/27/buntetojogi_vizsgalatot_inditott_az_amerikai_hadero_a_kiszivarogtatasok_ugyeben-491981

 

csaknem 91 ezer, Afganisztánnal kapcsolatos amerikai - katonai és diplomáciai - titkos dokumentum azt bizonyítja, hogy Pakisztán aktívan együttműködik az afganisztáni lázadókkal. Emellett eddig nem ismert információk lelhetők fel a dokumentumokban az afgán civil áldozatokról, a tálib vezérek elfogására és kiiktatására indított akciókról.

Pakisztán titokban támogatta a tálibokat - http://mti.hu/cikk/2010/07/26/pakisztan_titokban_tamogatta_a_talibokat-491581

 

[16] Kedden több amerikai szenátor levélben kérte a kormányt, hogy rendezze a felmerült nézeteltéréseket. A 76 szenátor által aláírt levélben azt kérték Hillary Clinton külügyminisztertől, hogy erősítse meg az Egyesült Államok és Izrael közötti "felbonthatatlan" köteléket, és simítsa el a feszültséget az izraeli kormánnyal.

Obama: a felek talán nem állnak készen a közel-keleti válság megoldására - http://mti.hu/cikk/471961/

 

[17] A palesztinok ódzkodnak attól, hogy olyan tárgyalássorozatba bocsátkozzanak Benjámin Netanjahu konzervatív izraeli kormányfővel, amely esetleg nem végződik egyértelmű megállapodással.

Azt szeretnék, ha a zsidó állam vezetése előbb elvben elfogadná: palesztin állam alakulhat az Izrael által az 1967-es háborúban elfoglalt területeken, kisebb területi módosításokkal.

Abbász még nem hajlandó a közvetlen tárgyalásokra Izraellel - http://mti.hu/cikk/2010/07/25/abbasz_meg_nem_hajlando_a_kozvetlen_targyalasokra_izraellel-491533

 

Egy neve elhallgatását kérő izraeli magas rangú illetékes elmondta: a zsidó állam kormánya elhamarkodottnak tartja a világszervezet testületének döntését, mert a június közepén felállított izraeli vizsgálóbizottság még nem fejezte be munkáját.

Gázai segélyflottilla: Izrael bírálja az ENSZ-szakértők kinevezését - http://mti.hu/cikk/2010/07/25/gazai_segelyflottilla-_izrael_biralja_az_ensz-szakertok_kinevezeset-491488

 

[18] az Egyesült Államok és szövetségeseinek iráni és észak-koreai politikája atomháborúhoz vezethet. Korábban úgy vélekedett, hogy a globális konfliktust az észak-koreai válság robbanthatja ki, de ma már inkább úgy látja, hogy ez akkor következhet be, ha az Egyesült Államok és Izrael megtámadja Iránt.

"Ők olyan ellenállásba ütközhetnek ott (Iránban), amilyet Irakban nem tapasztaltak"

Kamerák elé állt Fidel Castro - http://www.hirado.hu/Hirek/2010/07/13/06/Kamerak_ele_allt_Fidel_Castro.aspx

 

[19] "Pontos információink vannak arra vonatkozólag, hogy az amerikaiak összeesküvést szőnek" - állította az elnök egy hétfő este adott tv-interjúban. - Legalább két országot akarnak megtámadni a térségben az elkövetkezendő három hónapon belül."

Ezzel Washington két legyet ütne egy csapással: "először is meggátolnák az irániak felemelkedését, mert ellenzik a növekedésünket", másodszor pedig "megvédenék a cionista rezsimet, amely zsákutcába jutott, és onnan ki akar szabadulni egy katonai összecsapással" - mondta Ahmadinezsád.

Két háború lesz a Közel-Keleten - http://www.hirado.hu/Hirek/2010/07/27/13/Ket_haboru_lesz_a_Kozel_Keleten_.aspx

 

[20] Előszó http://szkszhu.szksz.com/Ujparadigmaeloszo.pdf

Rövid indoklás a Szabadság Alkotmányához, az Alaptörvényhez és az alaptörvény szintű főtörvényekhez - http://szkszhu.szksz.com/rovidindoklas.pdf

Szabadság Alkotmánya - http://szkszhu.szksz.com/Moalkotmany.pdf

Szabadság Alkotmánya egy oldal - http://szkszhu.szksz.com/Moalkotmanyrovid.pdf

Az államhatalom gyakorlásáról szóló 1. főtörvény - http://szkszhu.szksz.com/1fotorveny.pdf

Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló 2. főtörvény - http://szkszhu.szksz.com/2fotorveny.pdf

Magyarország jelképeiről és ünnepeiről szóló, 3. főtörvény - http://szkszhu.szksz.com/3fotorveny.doc

 

Rövid indoklás az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezethez - http://szkszhu.szksz.com/EUKonfoderaciorovidindoklas.pdf

Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet

http://szkszhu.szksz.com/EuropaiKonfoderacio.pdf

Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes

http://szkszhu.szksz.com/EuropaiKonfoderacionemet.pdf

TREATY PROJECT OF THE EUROPEAN CONFEDERATION

http://szkszhu.szksz.com/EUKonfoderacioangol.pdf

 

 

[21]

Hivatkozás a szakterületre

A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend közötti különbségre vonatkozó kérdés

Települések összehangolása - http://szkszhu.szksz.com/telepules.html

A település természetes élettér, vagy munkaerő-utánpótlási raktár? - Nevelés, vagy idomítás, egészség, vagy használható állapot, együttélés a természettel, vagy önérdekű pusztítás?

Jog és közigazgatás - http://szkszhu.szksz.com/jog.html

Természetesség vagy természetellenesség?

Vallás - http://szkszhu.szksz.com/vallas.html

A vallás a természetes értékrendre vezető lelkiismereti szabadság, vagy a természetellenesség eltűrésének eszköze?

Kultúra és tudomány - http://szkszhu.szksz.com/kultura.html

A hagyomány, a művészet és a tudomány értékteremtő erő, vagy díszlet? - Életet adó gyökér, vagy karanténbeli őskövület, erőt adó szépség, vagy önazonosságvesztő kábítószer, életet szolgáló kegyelem, vagy önpusztító barbárság?

Egészségügy -

Szólj hozzá!

Címkék: orbán viktor gazdasági válság nouriel roubini szent korona értékrend farell

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr602186408

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása