HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Melyik gondolkodási mód előtt áll történelmi lehetőség?

2010.07.01. 08:50 életfa


I.

 

Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos gazdasági akcióprogramja alapján elemezte a várható helyzetet[1].

A GKI tudományos munkája hiánytalanul alátámasztotta a húsz nappal korábban, 2010. június 9-én írt elemzésem megállapításait[2]:

 

1. Az akcióprogram összességében megszorító intézkedéseket tartalmaz („az új kormány költségvetési megszorítást hajt végre, nincs átfogó és azonnali nagymértékű adócsökkentés, a meghirdetett adóváltozás pedig a közepes és magas jövedelműek számára előnyös, az alacsony jövedelműek számára hátrányos.”)

2. Magyarország a válságból kitörés történelmi lehetősége előtt áll.

 

A GKI elemzés a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) változtatásában (reformjában) látja a kitörés történelmi lehetőségét. Ez a lehetőség túl sok (elsősorban Magyarországon kívül eső) feltételhez kötődik, amelyek közül több lényeges elem teljesülését Vértes András is erősen kétségesnek tartja. Ezek bizonyítékai megtalálhatóak az Ígéretbehajtó Szemle előző és későbbi számaiban, éppúgy, mint a maiban[3].

 

A hiányzó feltételek törvényszerű következményei a most sírba ereszkedő történelmi korszaknak, mert

1. értékteremtő és nem értékközvetítő pénzre és

2. az anyagi értékek létrehozására és manipulált értékesítésére törekszik az előállító és értékesítő érdekeit szolgálva, és nem az államok természeti, szellemi és emberi lehetőségeinek összehangolásával igyekszik az igényeket kielégíteni az emberiség szolgálatában állva.

 

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni.

Ezért

 

a válságból kitörés történelmi lehetőségét a gondolkodási mód (paradigma) váltás jelenti.

 

II.

 

A gondolkodási mód (paradigma) változtatás (reform) is „a változó tudásanyag”[4] átadását és alkalmazását teszi szükségessé.

Ez egy soha véget nem érő folyamat, amelyben az ismeretek rövid időn belül elévülnek a változó feltételeknek megfelelően.

 

A gondolkodási mód (paradigma) váltás egyszeri alapismeret átadást jelent, amire a mindennapi élet társadalmi együttélési szabályai logikusan épülnek fel, és csak történelmi időszakonként (a lehetőségek bővülésével azonos ütemben) változnak.

 

Azok, akik megtiszteltek azzal, hogy továbbadhattam nekik ezt az alapot, kivétel nélkül azt mondták, hogy ez mind bennük volt, de most kerültek a részek összhangba egymással.

Ez a lényeg! Ahogyan József Attila fogalmazta:

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve

nézem, amit meglátok hirtelen.

Egy pillanat s kész az idő egésze,

mit száz ezer ős szemlélget velem.”[5]

 

Az Új Világrendhez Új Értelmiség kell!

 

Az Új Értelmiség tagjai nem végzettség szerint választódnak ki, hanem az Új Világrend gondolkodási módjának (paradigmájának) látásával.

 

Öt olyan szervezet van – ismereteim szerint – ma Magyarországon, amely vállalja a Szent Korona Értékrendjét. A Jobbik, a Magyarok Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, a Magyarságtudományi Intézet és a Nagy Lajos Egyetem.

 

A Jobbik választási programja több pontján kitör a jelenlegi gondolkodási módból, ezért elemzésemben[6] „értük és nem ellenük haragudtam”. Ugyanez vonatkozik a Magyarok Szövetsége „Magyar Nemzeti Érdek Programjának”[7] és Alaptörvény tervezetének[8] elemzésére is.

A Magyarok Világszövetsége a 2008-ban rendezett Magyarok VII. Világkongresszusán a Szent Korona és a magyar alkotmány című konferenciával elindította a „Fordulat”-ot a gondolkodási mód váltásban.

A Magyarságtudományi Intézet és a Nagy Lajos Egyetem munkássága a Szent Korona Értékrend, valamint őstörténeti ismeretanyagának átadását végzi. Az Új Világrend szellemi (ideológiai) alapjának meghatározásában eddig is elévülhetetlen eredmények fűződnek munkásságukhoz.

 

Több lélek-munkást és saját szakmájában új megoldáson gondolkodó embert ismerek, akik vagy az öt szervezethez kapcsolódnak, vagy azon kívüliek.

Szeretettel kérem mindenkitől, hogy a mostantól augusztus 7-ig tartó időszakban olvassa az Ígéretbehajtó Szemlét (http://szksz.com, az e-levél címlistámon lévőknek elküldöm),

amennyiben az ott írtak alapján megérinti az Új Világrend gondolkodási módja (paradigmája),

 

hallgassa meg az érdeklődési körükhöz tartozó rész általános leírását és videóját

(Ideológiai paradigmaváltás: http://szkszhu.szksz.com/Ideolparad01.html,

http://szkszhu.szksz.com/Alap1.pdf

Jogi paradigmaváltás: http://szkszhu.szksz.com/jogparad01.html.

http://szkszhu.szksz.com/Alap2.pdf

Gazdasági paradigmaváltás: http://szkszhu.szksz.com/gazdparad01.html

http://szkszhu.szksz.com/Alap3.pdf)

 

illetve keresse fel az érdeklődési köre szerinti területre vonatkozó honlapot:

Emberi környezet

 

 

Hivatkozás a szakterületre

A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend közötti különbségre vonatkozó kérdés

 

Települések összehangolása

A település természetes élettér, vagy munkaerő-utánpótlási raktár? - Nevelés, vagy idomítás, egészség, vagy használható állapot, együttélés a természettel, vagy önérdekű pusztítás?

 

Jog és közigazgatás

Természetesség vagy természetellenesség?

 

Vallás

A vallás a természetes értékrendre vezető lelkiismereti szabadság, vagy a természetellenesség eltűrésének eszköze?

 

Kultúra és tudomány

A hagyomány, a művészet és a tudomány értékteremtő erő, vagy díszlet? - Életet adó gyökér, vagy karanténbeli őskövület, erőt adó szépség, vagy önazonosságvesztő kábítószer, életet szolgáló kegyelem, vagy önpusztító barbárság?

 

Egészségügy

Egészség, vagy használható állapot?

 

Nevelés, oktatás

Nevelés vagy idomítás?

 

Védelem

A védelem azt biztosítja, hogy az ember biztonságban éljen, értékei saját érdekeit szolgálják, vagy a világterrorista támadógépezet társtettesévé alázott kengyeltartója?

 

Család, korosztályok

A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? - Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember?

 

Nemzetiség

A nemzetiség a természetes különbözőség egymást erősítő, szerves egységének része, vagy a gyűlöletkeltéssel szított megosztottság, szétszakítottság forrása?

 

Gazdaság

 

 

Hivatkozás a szakterületre

A jelenlegi és a Szent Korona Értékrend közötti különbségre vonatkozó kérdés

 

Gazdaság általános jellemzői

A gazdaság embert szolgáló értékteremtés, vagy pénzt szolgáló haszonforrás? - Az értékteremtés a létrehozó érdekét szolgálja, vagy az érték teremtése elválik annak élvezőjétől?

 

Államháztartás (költségvetés)

Az államháztartás a nemzeti vagyon növekedésének felhasználását szabályozza, vagy a sarcfizetéssel történő eladósítás és elszegényítés eszköze?

 

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A mezőgazdaság a nemzet természetes erőforrása, boldogulásának alapja, vagy a nemzet zsarolásának eszköze? - A nemzet elidegeníthetetlen tulajdona a föld, vagy szabadpiaci áru? Elsődlegesen a nemzetet kell ellátni magyar élelmiszerrel, vagy az idegeneket? A földművest gyarapítsa munkájának eredménye, vagy az idegen spekulánsokat?

 

Ipar

Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? - Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövőt?

 

Szolgáltatás

A szolgáltatás életfeltételeinket biztosítja, vagy csupán átverés-show-kal ránk erőszakolt, önpusztító majmolás?

 

Idegenforgalom

Az idegenforgalom az ember harmóniáját teljessé tevő mintaadás, vagy haszonszerző szemfényvesztés?

 

Kereskedelem

A kereskedelem az emberi munka eredményének kölcsönös hasznosítása, vagy kupecek nyereségének növelése?

 

Szállítás, közlekedés

A szállítás és a közlekedés az életfeltételek biztosításához szükséges szolgáltatás, vagy tőkekiszolgáló eszköz?

 

Aki ez alapján látja az Új Világrend gondolkodási módját (paradigmáját), akkor jöjjön el a Továbbadó Szerre, amely

 

2010. augusztus 13-15 közötti bösztörpusztai megrendezéséhez szeretettel kérem a Magyarok Szövetsége elnökségének beleegyezését.

 

 

Kelt Szegeden, 2010. Napisten havának 30. napján.

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Az írás változatainak címei:

A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100630.pdf, http://szkszhu.szksz.com/ISz100630.doc

Ígéretbehajtó Szemle változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz06016.pdf

Honlapcím: http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100630.html

 [1] a kormány által elfogadott 29 pontos akcióterv a 2009-ben kialakult kedvező egyensúlyi helyzetet a következő 3 évre, 2012 végéig úgy kívánja megőrizni, javítani, hogy növeli a közepes és a magas jövedelmű rétegek személyes jövedelmét, és annak terheit az alacsony jövedelemmel rendelkezőkre, az őket foglalkoztató vállalkozásokra, és a pénzügyi szektor szereplőire hárítja át.

A június eleji súlyos kormányzati politikai, szakmai és kommunikációs hiba után már az idei célok kisebb módosítása is lehetetlenült, az EU és a pénzvilág a 3,8%-os államháztartási hiány tartását várja. Lazítás helyett szigorítás került napirendre.

A válságból való kilábalás az Európai Unióban nagyon lassú és differenciált lesz

A válságkezelésből való kilábalás (exit strategy) csak fiskális ágon lehetséges, ami súlyos politikai-társadalmi feszültségekkel jár. Számos ország drámai költségvetési megszorításokra kényszerült.

A magyar kormány mozgásterét mindenekelőtt az államháztartási hiány nemzetközileg és piacilag elfogadtatható nagysága határozza meg.

Probléma, hogy a jelenlegi ismeretek alapján fennmarad a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban eddig is feltételezett, a GDP legalább 0,5-1%-ára kiterjedő túlköltekezés.

Az akciótervet konkrétumok híján még nem lehet igazán megalapozottan minősíteni.

A tervezett intézkedések nem állnak össze szerves koncepcióvá.

Az akcióterv fő sajátossága, hogy egy alapvetően megszorító jellegű programot népszerű, populáris elemekkel ötvöz. Ez azt valószínűsíti, hogy a gazdaságpolitikára ismét (1998-99-hez hasonlóan) a "kettős beszéd" lesz jellemző.

a bevételeknél 150 milliárdos elmaradás prognosztizálható. Kiadási többlet lesz a kórházi finanszírozásnál, a munkaerő-piaci támogatásoknál, illetve egyes állami vállalatokkal kapcsolatban.

Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi hiánya várhatóan mintegy 50 milliárd forinttal lesz magasabb az előirányzottnál. Így az (európai módszertan szerinti) hiány idén a GDP 4%-a körül lesz. A bruttó államadósság a GDP százalékában 2010 végén a megelőző évi 78,3% körül alakul. Ez nem lesz kiugró Európában, de folyamatos finanszírozása a befektetők bizalmának megőrzését igényli.

A versenyszférában 4, a közszférában kb. 1%-kal nő a reálkereset. A reáljövedelmek ennek ellenére csak stagnálnak. A foglalkoztatás ugyanis idén még csökken, a munkanélküliek támogatása az idő előrehaladtával mérséklődik, a cafeteria-rendszer juttatásai megadóztatásuk miatt visszaesnek, s a család-támogatások nominálisan sem nőnek. A nyugdíjak reálértéke pedig az inflációval történő emelés, a 13. havi nyugdíj teljes megszűnése és a nyugdíjkorrekció hatását is figyelembe véve közel 1%-kal csökken.

A foglalkoztatási helyzet - más országokhoz hasonlóan, de az EU átlagánál erőteljesebben - tovább romlik. A foglalkoztatott létszám az év egészében 1%-kal csökken, a munkanélküliség 11,5%-ra nő. A 12% közeli tavaszi csúcs után szezonális csökkenés következik, majd az év végén a szezonális romlást részben már ellensúlyozhatja a foglalkoztatás szerény emelkedése. 2010 első felében még 5,5% felett lesz az infláció, de az év végére 4% körülire csökken.

elkerülhetetlennek látszik, hogy a konvergencia-program aktualizálása során a költségvetési (hiány- és adósság) kritériumoknak való megfelelést legkésőbb 2012-re, illetve 2013-ra irányozzuk elő. Ez lehetővé tenné az euró 2014. évi magyarországi bevezetését. Ebben a helyzetben ésszerű lehet az euró 2014. évi bevezetésének idén év végén való meghirdetése és az ERM-2 csatlakozás kezdeményezése. Ez gazdaságpolitikai horgonyként működne, növelné a kamatcsökkentés lehetőségét, erősítené az ország tőkevonzó-képességét, s hozzájárulna a következő években lehetséges növekedés gyorsításához.

GKI: Történelmi lehetőség az Orbán-kormány előtt

http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/gki-tortenelmi-lehetoseg-az-orban-kormany-elott-320375

http://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/gki-tortenelmi-lehetoseg-az-orban-kormany-elott-320375?p=2

 

[2] Magyarországon a Kormány gazdasági akciótervének nevezik a megszorító intézkedéseket - http://szkszhu.szksz.com/Akciotervnevumegszoritointezkedesek.pdf

 

[3] Roubini szerint a pénzügyi segítség fejében vállalt görögországi takarékossági intézkedések a hazai össztermék (GDP) 10 százalékának megfelelő, "drákói" költségvetési kiigazítást igényelnek. Ez azonban meghosszabbítaná a görög recessziót, és a közadósság-ráta még így is a GDP 148 százalékával lenne egyenlő 2016-ban. Ha a görög államadósság ezen a szinten "stabilizálódna" is, az fenntarthatatlan lenne

a Nemzetközi Valutaalap (IMF) támogatása nem veszi elejét a törlesztésképtelenné válásnak, sőt valójában még nagyobb kárt tud okozni az adott országnak és hitelezőinek abban az esetben, ha az előbbi fizetésképtelen.

éppen a hatalmas görög kiadáscsökkentési tervek miatt a görög GDP olyan mértékű visszaesésétől lehet tartani, hogy az ebből eredő államháztartási jövedelem-kiesés semlegesítheti a konszolidációs erőfeszítések hatását. További aggodalom forrása a lakossági tiltakozás, amely a kormányzati eltökéltség gyengüléséhez vezethet.

Válság a köbön: mit tenne Roubini a görög adóssággal?

http://hvg.hu/gazdasag/20100629_gorog_valsag_rubini_ft#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2010_06_29&utm_content=latest

 

Az Economist Intelligence Unit (EIU) − a világ legnagyobb, nem befektetési banki jellegű gazdaságelemző cége − júniusra szóló, legfrissebb világgazdasági prognózisában azt írta: éppen a hatalmas görög kiadáscsökkentési tervek miatt a görög hazai össztermék (GDP) olyan mértékű visszaesésétől lehet tartani, hogy az ebből eredő államháztartási jövedelemkiesés semlegesítheti a konszolidációs erőfeszítések hatásait.

További aggodalom forrása a lakossági tiltakozás, ami a kormányzati eltökéltség gyengüléséhez vezethet. A ház szerint ez az euróövezet más "perifériális" gazdaságaira is igaz. Mindezek alapján az EIU londoni elemzői azt jósolják, hogy Görögország − valószínűleg 2012-ben, amikor a piac erre már jobban fel lesz készülve − végül rákényszerül adósságállomány-szerkezetének átalakítására.

A japán befektetők nem bíznak az euróövezeti mentőcsomagban

http://hvg.hu/gazdasag/20100526_japan_befektetok_nem_biznak_euroovezet

 

José Manuel Barroso a Frankfurter Allgemeine Zeitung keddi számában megjelent interjújában a német politikusokat hibáztatta amiatt, hogy az országban rendkívül erős az euró támogatását célzó nemzetközi mentőcsomag elutasítása. Az Európai Bizottság elnöke szerint egyetlen német politikai párt sem magyarázta el az embereknek, hogy az euró bevezetése számukra  milyen előnyökkel járt.

A kialakult válság oka a tagállamok eladósodása − jelentette ki Barroso, egyetértve ugyanakkor azzal a német felvetéssel, amely szerint Európában egy új stabilitási kultúrára van szükség, amelynek szerinte már látszanak az első jelei. Ezt azzal a példával támasztotta alá, hogy Franciaországban vita kezdődött az adósságok kötelező korlátozásáról, illetve ennek az alkotmányban történő rögzítéséről.

közvetve elutasítva azt a berlini felvetést, amely szerint a szerződés ellen vétőket meg kellene fosztani szavazati joguktól. Elutasított minden fajta szerződésmódosítást is, hangoztatva: naivitás lenne azt hinni, hogy hasonló esetben más államok nem állnának elő ugyanilyen követelésekkel. A lisszaboni szerződésre utalva arra emlékeztetett, hogy az unió épphogy csak túl van egy szerződésmódosításon, amely "traumatikus tapasztalatokkal" járt. Barroso ugyanakkor nem zárkózott el azon felvetés elől, hogy az uniós támogatások kifizetését a jövőben  kössék a költségvetési fegyelem betartásához.

Euróválság: Barroso élesen bírálta Németországot

http://hvg.hu/gazdasag/20100525_Barroso_Nemetorszag_biralat

 

A program szerint a gazdaságnak nyújtott hitelezés támogatása érdekében a kormány "maximális futamidejű, nem alárendelt és nem strukturált kölcsönök formájában" likviditást biztosíthat a támogatható pénzügyi intézmények számára.

Brüsszel szerint a program "összhangban van az EU állami támogatási szabályaival, mivel arányos, célirányos, időtartama és alkalmazási köre tekintetében korlátozott, illetve magasabb díjak mellett biztosít likviditást".

Az év végéig maradhat a magyar bankmentő csomag

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/az-ev-vegeig-maradhat-a-magyar-bankmento-csomag-320387

 

Az amerikai gazdaság alapvetően erősödik, de az európai gazdasági gondok miatt úgymond ellenszélbe került, ezért erőteljesebb serkentő lépésekre van szükség a munkanélküliség csökkentésére

Az amerikai elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik a magas, csaknem 10 százalékos munkanélküliség csökkentése érdekében, különösen a novemberi törvényhozási választások közeledtével.

Obama: az európai gazdasági gondok nehézséget okoznak Amerikának

http://mti.hu/cikk/2010/06/30/obama_az_europai_gazdasagi_gondok_nehezseget_okoznak_amerikanak

 

a jelenlegi, október végéig érvényes megállapodást két hónappal meghosszabbítják, majd 2011-re kötnének egy elővigyázatossági hitel szerződést. "Ez azt jelenti, hogy nincs szándéka a kormánynak lehívni a pénzt, mert fizetőképes, de egy ilyen megállapodás erősítené a piacok bizalmát, ami megjelenhet alacsonyabb kockázati felárakban, azaz a magyar állam olcsóbban juthatna kölcsönhöz a külföldi piacokon"

Az államháztartási hiányt illetően Szapáry György elmondta: a gazdasági akciótervben bejelentett lépésekkel a hiány az eredetileg tervezett 3,8 százalékos szintre csökkenthető. "Ez elkötelezettség"

Új hitelmegállapodást kötne a kormány a Nemzetközi Valutalappal 2011-re

http://mti.hu/cikk/2010/06/30/uj_hitelmegallapodast_kotne_a_kormany_a_nemzetkozi_valutalappal_2011_re

 

Egymilliónál is több munkahely szűnhet meg Nagy-Britanniában öt éven belül a brit kormány által bejelentett radikális megszorító intézkedések nyomán

becslés szerint a konzervatív-liberális kormány a közszférában 500-600 ezer, a magánszektorban 600-700 ezer állás eltűnésével számol 2015-ig, vagyis a múlt héten bejelentett szigorú hiánycsökkentő program hatásaként akár 1,3 millióan is elveszthetik munkájukat a jelenlegi parlamenti ciklus végéig. 

A múlt héten ismertetett költségvetési tervezet fő pontjai között szerepel, hogy a bruttó hazai termékhez (GDP) mért brit államháztartási hiány a jelenlegi, 2010-2011-es pénzügyi évre várt 10,1 százalékról 2015-2016-ra alig 1,1 százalékra csökken.

az elsődleges intézkedések között említette a fő áfakulcs felemelését 17,5 százalékról 20 százalékra a jövő évtől, különadó kivetését a Nagy-Britanniában működő bankokra szintén 2011-től, az évi 21 ezer fontnál (7 millió forintnál) többet kereső közalkalmazottak bérének befagyasztását két évre, és az állami nyugdíjjogosultság alsó korhatárának gyorsított ütemű felemelését 66 évre.

Emellett azonnali hatállyal felemelik 18 százalékról 28 százalékra a legmagasabb jövedelmi kategóriában lévők által fizetett tőkejövedelmi adót, és két évre befagyasztják a kisgyermekeseknek járó szociális juttatásokat.

A banki különadóból - amelyet a külföldi tulajdonú bankok Nagy-Britanniában működő érdekeltségeire is kirónak - a kormány évi kétmilliárd font (660 milliárd forint) bevételt tervez.
A brit gazdaság élénkítésére és a bankok megmentésére fordított csillagászati összegek békeidőben valóban soha nem mért szintre, a hazai össztermék (GDP) 11 százaléka fölé duzzasztották a márciussal zárult előző pénzügyi évben a brit államháztartási hiányt.

Brit megszorító intézkedések: több mint egymillió munkahely szűnhet meg

http://www.hirado.hu/Hirek/2010/06/30/13/Brit_megszorito_intezkedesek_tobb_mint_egymillio_munkahely_szunhet.aspx

 

[4] A jegybank és az ország gazdasági működéséhez is elengedhetetlen, hogy a felsőoktatásból kikerülő szakemberek korszerű közgazdasági tudással rendelkezzenek. A folyamatosan változó tudásanyag átadása a hagyományos módszerekkel egyre nehézkesebb, a jövő gazdasági szakemberei online tananyagok nélkül nehezen boldogulhatnak. Király Júlia szerint a szakmai műhelyeknek szünet nélkül fejlődniük kell.

Sok múlik a jövő közgazdászain!

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/sok-mulik-a-jovo-kozgazdaszain-320499

 

[5] József Attila: A Dunánál.

 

[6] Jobbik „Radikális változás” programja - http://szkszhu.szksz.com/Jobbikprgikritika2010.pdf

 

[7] Vélemény a Magyarok Szövetsége Magyar Nemzeti Érdek Programjáról - http://szkszhu.szksz.com/MSZprogr2009.pdf

 

[8] A Magyarok Szövetsége szerinti „Magyarország Alaptörvényéről” - http://szkszhu.szksz.com/MSZAlaptv2009.pdf

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr982124664

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása