HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Szent Korona furcsaságok c. cikkre...

2010.09.11. 04:30 életfa

Kedves Imre és Attila!

Amikor egy szándékosan zavartkeltő, lényeget figyelmen kívül hagyó írást nyilvánosságra hoztok, akkor azt az áldemokráciát szolgáljátok, ami idáig juttatta a világot.

A szólásszabadság felelőtlen értelmezése a szólásszabadosság, amit Ti gyakoroltok.
Különösen felháborító ez a magatartás, ha olyan ügyről van szó, ami az egyetlen kivezető utat jelenti abból a válságból, amit az általatok követett szemlélet okozott.


Amikor valaki veszi a bátorságot és a Szent Koronáról szól, akkor vegye előtte a fáradtságot és ismerje meg, miről beszél, ír.

A Szent Koronáról először az a Szumér-magyar Biblia tesz említést, amelyet a Jézusi tanítások alapjaként határoz meg a tórai ószövetséggel szemben XXIII. János Penitentian agere kezdetú, 1962-ben kiadott enciklikája. (Ezt mellesleg arámi nyelven írták, ami Jézus anyanyelve, és szótöveivel, valamint a ragozós felépítésével bizonyítottan a magyar nyelv forrása.)  E szerint a Szent Koronát a Teremtő azért tette az ember fejére, hogy azon keresztül a Lélek Fénye utalja és alakítsa az anyagot.

TETSZIK ÉRTENI? A SZENT KORONA EGY ÉRTÉKREND, AMI AZ EMBERNEK A TEREMTŐ ÁLTAL ADOTT HASZNÁLATI UTASÍTÁS ARRA VONATKOZÓAN, HOGY HOGYAN ÉLJEN ANYAGI LÉTÉBEN!

Ennek az értékrendnek a jelképeként tárgyiasult a fizikai Szent Korona, ami személyiségét azáltal kapta, hogy az isteni értékrendre emlékeztetsse mindazokat, akik netán elfelejtenék a lényeget. Ezt Pap Gábor igen szemléletes módon bizonyította. 

Mivel minden, ami jelkép, megjelenésében, felhasználási módját tekintve változtatható, és elkövetkezhet az az idő, amikor már nem közvetíti az általa kifejezett tartalmat. A fizikai Szent Korona, mint jelkép erejét hagyományunk a Szent Korona eszméjének közvetítéséhez köti. (Sub specie Sacrae Coronae).

Mivel ez az értékrend adja azt az erkölcsi tisztaságot, azt a jogrendszert és azt a gazdasági megújulási lehetőséget, ami a világválságból kivezeti az emberiséget, a globális gyarmatbirodalom helytartóinak és kapcamosóinak az az érdeke, hogy ezt a tisztaságot beszennyezzék, hiteltelenítsék, hatalmuk fennmaradása érdekében.


Végtelenül sajnálom, hogy levelemnek alapot adó írás megjelenésének lehetőséget adtatok és - a megjegyzés nélküli nyilvánosságra hozásával - azzal azonosságot vállaltatok.

Az ebből eredő következtetést mindenki önmaga vonja le. Azt nem kell kihangsúlyoznom, hiszen természetes, hogy írásom közreadásával az értékelésre a nyilvánosságnak adtok lehetőséget.

Szeretettel, Halász József

 

2010.09.08. 11:51 keltezéssel, Péteri Attila Árpád írta:

KAPTAM – KÜLDÖM!

 

POSTA IMRE HONLAPJÁRÓL EGY HOZZÁSZÓLÓ KÜLDTE BE AZ ALÁBBIAKAT A SZENT KORONÁNKRÓL:

 

Na, gyerekek, lenne itt valami, amit meg kellene vitatnunk, vagy ha meg nem is fogjuk tudni egyhamar, de mindenképpen időszerű lenne elkezdeni, mert ez bizony számunkra egy nagyon fontos témakör! Ez a szösszenet, amit jól összeollóztam, egy a Szent-koronával kapcsolatos csokorba szedett furcsaság-csokor, amely csokor hatására, felerősödtek bennem azok a már korábban is időnként fel-felmerülő kételyek, melyeket nem a korona körüli misztériumnak éreztem már korábban se, hanem sokkal inkább a korona múltját ködbe burkoló félrebeszélésnek!

A dolog úgy kezdődött, hogy egy cimborám arra kért, hogy a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal gyűjtsek össze a korona méreteire, arányaira, képi programjára és elemeire vonatkozó, minden fellelhető, hiteles, írásos és képi anyagot! Hogy miért is kellettek ezek neki, az nem is annyira fontos, (legalábbis ebben az írásban) de sokkal inkább fontosak most azok a szerintem említésre méltó furcsaságok és anomáliák, amelyeket a korona múltjával összefüggésben találtam és szeretnék megmutatni nektek!

Nos, akik olvastak már cikk vagy hozzászólás formájában korábban elkövetett agymenéseket tőlem, azoknak cseppet sem lesz meglepő, hogy egy amúgy is vitatott és nem igazán tisztázott témában, ahol egymással párhuzamosan, jelenleg is több logikusnak tűnő és mindenféle vadabbnál vadabb elmélet is van, ha nem is érvényben, de mindenképpen a felszínen, ott én tizenkilencre simán lapot kérek, és előállok, egy elsőre őrültnek hangzó, sokak számára felháborító és elfogadhatatlan véleménnyel, vagy teóriával!

Elöljáróban lássuk akkor, eme legújabb zsibbadt hipotézisemet: Az a véleményem, hogy az a korona, amit mi ma Szent-korona néven ismerünk és tartunk számon, amely körül ott bohóckodnak a parlamentben a képviselők, az nem biztos, hogy Szent-István koronája, következésképen nem a valódi Magyar Szent Korona! No, ez még így önmagában nem lenne újdonság, mert sokan vannak a világban hasonló véleményen, de én még azt is feltételezem, hogy 1784-ben, amikor kettedik Joci, a kalapos alattomos, kiviteti az országból a koronát, már akkor sem az eredeti koronát viteti ki, hanem egy másikat! Igen jól értitek, azt állítom, hogy a Józsi gyerek át lett baszva, mint a sz@r a palánkon! Elég sok olyan nyomot lehet találni, amely alátámasztja azt a feltételezést, hogy az idők során több a Szent Koronához hasonló korona is készült, amelynek vagy a magyarok átverése, vagy az idegenek megtévesztése, vagy a hasonló jelentőséggel bíró korona létrehozása volt a célja!

Kétségem nincs afelől, hogy mindenkinek meg lesz majd az éles véleménye a témában, amit közölni is fog mindenki a maga módján tényként kinyilvánítva. Ezért mindenkit arra kérek, hogy majd kellő türelemmel közelítve mások meglátásához, tartsa szem előtt hozzászólásában, hogy ez a téma mindannyiunk (magyarok) számára egy igen érzékeny pont, úgyhogy ha lehetséges, akkor az esetleges véleménykülönbségek esetén, csak finoman küldjétek el egymást és/vagy engem a ...csá-ba!

Na, akkor meg se próbálok kronológiailag haladni, mert egyszerűen nem lehet, ráadásul átfedések is vannak jócskán, bár lesznek olyan írások is, amelyeket csak érdekességük okán fogok bemutatni!


1. sz. érdekesség
Forrás: Link

…”Ibrahim Pecsevi török történetíró "azt állítja, hogy ő hallotta a magyaroktól ezt a nyilatkozatot: a korona 3000 esztendős; Iszkendertől (Nagy Sándor) örökölte Nusirván (Kürosz) s ettől szállott mi reánk. Továbbá Mohammed Emin nagyvezír 1768-ban azt írta Kaunitz herczegnek, hogy az osztrák császár ‑ mint a Nusirván idejéből maradt korona örököse ‑ egyedül érdemli meg az "imperator" czímet." (Thúry/1893/343, 344)
Nagy Szulejmán 1529. évi hadjáratának leírása szerint a Tas falu melletti állomáson a pasa lóháton összegyűjtvén a bégeket, előhozatta a királyoktól viseltetni szokott koronát s megmutatta nekik, ezt mondva: "Ez a korona Nusirván idejéből maradt fenn." (Katona/1989/127).
Bár e török feljegyzések nem hagytak mély nyomot a koronakutatásban, Nusirván (Kürosz) és kora nem vethető el, amikor a korona eredetét kutatjuk. Vannak ugyanis további adatok és megfontolások is, amelyek alapján bizonyosra vehetjük, hogy Perzsia hunok-járta határterületein született meg a Szent Korona.”…


Mondanám, hogy ne szaladjunk ennyire előre mert a korona története a mohácsi vésztől olyan szinten összekuszálódik, hogy az ember csak kapkodja a fejét, de valamiért úgy éreztem ezt kell az első helyre raknom!


2. sz. érdekesség – Na ez odab@sz!
Forrás: Link

…”Ezt a könyvet Tabrizban vettem egy pincekönyvesboltban, egy saroknyira attól a bazár mellett álló templomtól, amelyről már Marco Polo is beszámolót adott.”…

…”De ennél is nagyobb meglepetés a másik ráadás-kincs, amelynek a könyv kiemelt hasábot szentel a nácik által a megszállt országokból elhurcolt értékekről szóló két oldalon.”…

 …”„Magyarország koronája (Tâdj-e Madjâristân). A merkersi [náci] raktárban őrzött kincsek között volt az egyik magyar király, az 1031-ben elhunyt Szent István (Santestefan pâdishâh-e Madjâristân) régi koronája is. Mielőtt a korona a nácik (nâzi-hâ) kezébe került volna, Magyarország számos királya fején viselte azt.”

Szent István ugyan 1038-ban hunyt el, de az vesse a szerzőre az első követ, aki legalább évszázadnyi pontossággal megmondja Dareiosz király vagy Nagy Abbász sah halálának időpontját. Ez a kis képes ismertető egy nagy példányszámú népszerű sorozatban jelent meg Iránban, ahol mindenki, akivel szóba álltunk, tudta, mi Magyarország fővárosa. „…


Ejha, mikor került a nácik kezébe? Pontosabban, vajon mi került a nácik kezébe?
Akkor most, hogy is van ez? Mi a franc folyik itt?


3. sz. érdekesség – Még egy korona?

1309. június 15.-én Budán Tamás esztergomi érsek királlyá koronázta Károly Róbertet, de mivel a Szent Korona még mindig az erdélyi vajda kezében volt, alkalmi koronát használt hozzá. Ezzel több hagyományt is megsértett, mert a magyar szokásjog csak a Székesfehérvárott, az esztergomi érsek által és a Szent Koronával történt koronázást ismerte el érvényesnek. Kán László csak az egyházi átok hatására adta a koronát, így a királyt 1310. augusztus 20-án ismét megkoronázták, ezúttal minden előírást betartva.

Nos, így is le lehet írni a történetet, de van, ahol máshogy írják le, amelyből kiderül, hogy készült egy másik korona, amelynek kinézetéről szinte semmit nem tudunk!

Forrás: Link

..."Az erdélyi vajda azonban nem akarta a Szent Koronát kiadni. A pápai legátus egy új koronát készítetett, mellyel 1309-ben másodjára is megkoronázták Károly Róbertet. Végül sikerült megszerezni a Szent Koronát, amivel most már minden törvényes feltételnek megfelelően 1310 augusztusában harmadik alkalommal is megkoronázták Károly Róbertet."...

Szóval plusz egy korona! Gondolom ezt is együtt tárolták a szent koronával, és erre a feltételezésre mutatok még írásos bizonyítékot is!


4. sz. érdekesség – Ha mi tudjuk, hogy ők nem tudják?

A korona körüli bonyodalmak I. Lajos halála után kezdődtek újra.

Durazzói Károly nápolyi király 1385-ben a magyar trónra tört, s kihasználva a magyar belviszályokat, megszerezte a koronát, s 1385-ben királlyá koronázta magát. Mária anyakirályné azonban Garai Nádor segítségével elfogta, majd megölette Károlyt, akit a pápa is kiátkozott. Ezt követően a korona Mária, Zsigmond, majd Albert királyaink, illetve a királyi kincstár birtokában volt. Albert király halála után 1440. febr. 21-ére virradó éjjel a korona krimibe illő viszontagságokon esett át. Kottanner Jánosné, a királyné udvarhölgye, Kesselőkői Liptai Bálint és szolgája segítségével Visegrádon ellopta a koronát, és egy vánkosba rejtve Komáromba vitte. Ezzel lehetővé tette V. László megkoronázását, a korona Frigyes császár kezére jutását és meghiúsította I. Ulászló megkoronázását.[15] Emiatt, 1440. július 17-én I. Ulászlót egy alkalmi koronával koronázták meg, amelyet I. István székesfehérvári ereklyetartójáról szereltek le. A két király miatt az országban polgárháború tört ki, amelyből I. Ulászló került ki győztesen, de ő az 1444-es Várnai csatában elesett.

Nos, ez egy nagyon érdekes történet, amelyből végül nem derül ki, hogy hova került a korona, egy fontos momentumra viszont felhívnám a figyelmet:
Forrás: Link

…”Aztán fogták a szent koronát, és egy ládikóba helyezték. Ebben volt a másik korona is, amellyel a nemes királynét Magyarországon megkoronázták, s így volt a két korona egymás mellett egy ládában”…

Aztán történik a krimibe illő koronamenekítés! Majd ezt írja:

…” A visegrádi fellegvár kincseskamráját ugyanis csak a budai országgyűlés befejeztével, azaz 1440. június 29-e után nyitották fel, amikor is a koronázási jelvényeket hiánytalanul megtalálták.”…

Egyrészt nem értem miért írják ezt, mert a történet lényege, hogy ez lehetetlen, másrészt hogy került pontosan az igaz korona Frigyes német császárhoz, na már ha egyáltalán a valódi korona volt nála?

Mindenesetre mi jelenleg úgy tudjuk:

…”A korona 1463-ban Bécsben volt, amikor I. Mátyás király megkötötte III. Frigyessel a bécsújhelyi megállapodást, amelynek értelmében 80 000 aranyforintért visszakapta tőle a Szent Koronát, és azzal 1464. március 29-én Székesfehérvárott megkoronázták.”…

Ha hitelt adunk ez előbbi forrásnak, és el hisszük, hogy a valódi koronát valóban kicsempészték 1440-ben a visegrádi fellegvár kincseskamrájából, akkor felmerül a kérdés, hogy a mi furfangos és igazságos Mátyás királyunk pusztán a látszat kedvéért vásárolt vissza egy koronát III. Frigyestől, hogy ezzel véglegesen megtévessze az ellent, és elhitesse velük, hogy ami náluk volt az a Szent-korona?????????

Mind a magyarok leleményességéről, mind pedig az időnként álruhát öltő Mátyásról simán el tudom képzelni, hogy egy ilyen műveletet kitaláljon és kivitelezzen!


Többek között ez lehet az egyik magyarázata, hogy a magyarok fokozatosan próbálták kiszorítani az egyházat a korona őrzéséből, mert gondolom Mátyás után az egyházi vezetők már egyre nagyobb számban a Habsburgok felé voltak lojálisak!

Ezt támasztja alá az is, hogy:

..."Mátyás koronázását követően az 1464 évi II. törvény részletesen szabályozta a Szent Korona őrzésének körülményeit: a koronaőri teendőket a rendek által választott személyekre, a koronaőr főurakra kell bízni, az őrzés pedig a szokott helyen – Visegrádon – történjék. Az első, a koronaőri intézmény működési feltételeit szabályozó törvényt még több követi a század végéig: az 1492. évi törvény a visegrádi fellegvárat teljes egészében a koronaőrök kezébe adta, az 1498. és 1500. évi törvények pedig arról rendelkeztek, hogy koronaőrt a világi főurak és ne a főpapok közül válasszanak a rendek."...

Nos, a következő furcsaság is erősíteni látszik az elméletet, hogy két vagy akár több hasonló koronára vigyáztak a koronaőrök ezzel lehetővé téve azt, hogy miközben egy hamisat vagy másolatot éppen átadnak az éppen aktuális megszállóknak, addig az eredetit biztonságba helyezhessék!


5. sz. érdekesség – Még ha ki is átkoztok érte….

Ezt a cikket az interneten találtam és azóta sem térek magamhoz a döbbenettől!
Forrás: Link

…”A múlt hetet egy projektmeeting miatt Thessalonikiben töltöttem. Néhány kollégával elmentünk péntek délután a helyi bizánci múzeumba, ahol is egy nagyon furcsa képre lettünk figyelmesek, ami látszólag (magyaroknak eltéveszthetetlen módon) Szent István koronáját ábrázolta, de a felirat szerint az 1070-es években uralkodott Dukász Mihály bizánci császár koronája volt. Hatalmas vita alakult ki közöttünk, hogy ez akkor most a magyar korona képmása, vagy csak valami ahhoz kísértetiesen hasonló...Erről a képről van szó (elnézést a minőségért, kevés fény volt és csak a mobiltelefon volt kéznél nálam.)

A vita azóta sem hagyott alább, de ahogy beleástam magam a témába, úgy lett egyre zavarosabb a kép értelmezése. Mert, ha ez a bizánci császár koronája volt, akkor hogyan viselhette 70 évvel korábban Szent István? Ha pedig a magyar koronáról van szó, akkor hogyan kerülhetett a bizánci császár fejére, és miért nem említi ezt a tényt a múzeum?

Utánaolvasva a kérdésnek a Wikipédián (most éppen nem találom a bejegyzést), egy elmélet szerint a Doukas család egy sarját házasították ki I. Géza magyar királlyal (1074-75) és ez a hercegnő hozta Magyarországra a koronát, amelyet később összekovácsoltak egy másik darabbal, így készült el a napjainkban ismert korona (tehát biztosan nem lehetett Szent István fején). Az érdekes az, hogy erről a bizánci szálról nem tesz említést a magyar nyelvű Wikipédia szócikk, sőt, nem is nagyon tanítják sehol - emlékeim szerint a szent koronát összefüggésbe hozzák Szent Istvánnal, aki a pápától kapta (de mit keresne a pápánál egy bizánci korona?) (A kérdés érzékenységét jelzi, hogy jobb oldalról kiátkozzák, aki feltételezni meri, hogy a korona nem lehetett Szent Istváné.)

Néhány további furcsaság:
- ferde keresztek: a képen a kereszt ferde, ahogy a magyar koronán is. Biztosan mindenki hallott a "balesetről", ami a koronát érte. Nos, két hasonlóan kerek, felül két egymást keresztező ívvel készült ezüst koronát láttunk kiállítva a múzeumban, amelyeken (milyen meglepő) pontosan ugyanilyen dőlésszögben találhatók meg a keresztek. Egybeesés? Vagy ezek voltak a munkadarabok? (Felirat híján ez nem derült ki a múzeumban.) Az viszont világos, hogy a ferde kereszt nem egyedi. „…


Nos, mindjárt folytatom az eredeti cikket, de annyit még hozzátennék, hogy a kereszt ferdeségét magyarázni próbáló bizonyítékokkal óriási problémák vannak, de szerintem ezeket a magyarázatokat magyarok találták ki és terjesztették el, ám de ezen magyarok mindezt a valódi korona védelmében tették és teszik!

A cikk folytatása:

…”- Dukász Mihály a koronán: a Szent Koronáról több zománcképet levettek és helyükre Dukász Mihály, I. Géza és Konsztantinosz császár képét tették valamikor később. Mi a magyarázat erre? Miért lenne rajta egy bizánci császár a koronán, ha semmi köze nem lenne hozzá? (Ennek magyarázatához elég nyaktekert magyarázatra van szükség, de persze vannak ilyen magyarázatok .) De, ha azért van rajta, mert az ő koronája volt, akkor hogyan lehetett 70 évvel korábban a magyar király fején ugyanaz a korona? (Visszajutunk tehát ugyanoda.)

Végül a sok sarlatán koronával kapcsolatos elméletet olvasva (hogyan vizsgálták meg ötvösök, orvosok és önjelölt "őrültek" - állítva mindenféle furcsa dolgot róla) eljutottam arra a pontra, hogy újra a múzeumhoz fordultam, ugyan árulják már el, hogy honnan van a fényképük? Vajon a szent koronáról szóló ábrázolások közül való (nagyon valószínű)? Akkor miért nem jelölik a kiállításon, hogy Dukász Mihály koronája mind a mai napig a magyar korona része? Tudhatnak-e valamit a görög régészek a koronáról, ami idehaza nem köztudomású? (Egyelőre nem reagáltak, várom a választ.) Vagy esetleg ismerik a magyar koronát, rajta Dukász Mihállyal és innen vették a bátorságot forrás megjelölése nélkül kirakni a korona képét?

Mindegy, zavaros ez az egész, az viszont kiderült, hogy a korona kapcsán korántsem olyan egyértelműek a tények, mint ahogy azt a középiskolai tanulmányaimból kiindulva gondoltam.

(És, hogy miért izgat ennyire a dolog? Mert két túró-rudiban fogadtam, hogy ez nem Szent István koronája, hanem "csak" egy hasonló darab, és most futok a rudik után.)”…


6. sz. érdekesség –Kis kitérő - rájöttek már ezért kavarnak

Gondolom, a vatikáni hozzáállást nem kell bemutatnom senkinek, hiszen mindenben benne volt és van nekik is a kezük! Egy kis történelemhamisítás, egy kis inkvizíció, stb…

Tipikus módszere az ellennek a féligazsággal való megtévesztés! Írunk egy kis igazat, hogy benyalják a hazugságokat is amelyeket közé rejtettünk!
Mindig, ismétlem mindig nézzétek meg hogy ki írta, hol jelent meg, és mi lehet a cikk valódi célja! Íme, egy gyöngyszem a HETEK archívumából, amely mögött ugyanaz a tulajdonosi kör áll, mint az ATV mögött, tehát a Hit Gyülekezete + külföldiek

A feladat kiszűrni az igazságot és elkülöníteni a manipulatív szeméttől! A gyengébbek kedvéért aláhúztam azt a részt ahol esetleg igazat írnak, ezzel is cáfolva saját korábbi hazugságaikat, és ami utána jön az már igazi hülyítés, főleg amit kiemeltem!
Forrás: Link

…”A Szent Korona-tan szorosan kapcsolódik a Regnum Marianum gondolatához is. Eszerint I. (Szent) István király 1038. augusztus 15-én Magyarországot a királyi korona képében Mária oltalmába ajánlotta. A Máriának történő felajánlás miatt a korona egyben Mária koronája, Magyarország Mária országa, azaz Regnum Marianum, és minden hatalom forrása az országban a Szent Koronát viselő Szűz Mária. Ebben az elképzelésben azonban két alapvető történeti tévedés található. Egyrészt a korona képében történt országfelajánlást semmiféle történeti forrás nem támasztja alá. Az István korára nézve történetileg mérvadó, 11. századi keletkezésű Nagy legenda és Kis legenda magát az állítólagos országfelajánlást nem is említi. A Könyves Kálmán korában, a 12. század elején íródott Hartvik-legendában bukkan fel először az országfelajánlás, de itt sincs szó arról, hogy ez a korona képében történt volna.

A másik súlyos történeti tévedés, hogy a korona képében soha meg nem történt országfelajánlást a jelenlegi királyi koronához kötik. Egyértelmű tény, hogy a jelenlegi korona nem az István által használt, II. Szilveszter pápától kapott királyi korona. Az alsó abroncsrészen ugyanis olyan uralkodók zománcképei láthatók, akik István halála után évtizedekkel uralkodtak: Dukász Mihály bizánci császár (1071-1078) és I. Géza magyar király (1074-1077). Ezt a koronát tehát nem viselhette István király.

Más bizonyíték is van arra, hogy a jelenlegi korona nem lehetett István koronája, így az országfelajánlás nem kapcsolható e fejdíszhez. István király koronája ugyanis egy 1074 őszén kelt pápai levél tudósítása szerint István halála után végleg kikerült Magyarországról, amikor III. Henrik legyőzte a magyar királyt, s az elzsákmányolt koronát elküldte Rómába, a Vatikánba. Egy 1693-ban megjelent vatikáni ismertető még arról számolt be, hogy a Veronika-kapu felett Magyarország koronája és koronázási jelvényei láthatók, melyeket Henrik császár küldött Rómába. A Veronika-kaput azonban később lebontották, és az István által használt koronának végleg nyoma veszett. (a szerző történész)”…


Nos, ők is tudják már, hogy eddig meg voltak vezetve, de szeretnék kihasználni ennek tényét azáltal, hogy azt próbálják elhitetni, hogy a valódi koronának nyoma veszett, méghozzá külföldön! Ezért itthon ne is keresse senki, nehogy előttük akadjon a nyomára! He-he-he! Esendő szánalmas bolondok, hát még mindig nem fogták fel, hogy felesleges köröket futnak?


7. sz. érdekesség – Az LDR TV - A Szent Koronáról – másként

Érdekes cikk a Szent Koronáról mely szerint, …” Súlyos etikai kérdések merülnek fel!”…
Forrás: Link

Hmmm! Érdekes! Mi több elgondolkodtató!


8. sz. érdekesség – Szóval akkor miért is ferde a kereszt?

A kereszt ferdeségét magyarázni kívánó történetekkel is problémák vannak!

Ugyanis a kereszt ábrázolásával kapcsolatban olvasom, hogy: ..."Az 1620-as évek közepéről való a legkésőbbi ismert "egyenes" ábrázolás, s 1784-ből származik egy átvételi elismervény, melyen az szerepel, hogy a korona "keresztje egyik oldalára elnyomódott". Ugyanis ebben az évben, május 25-én került Bécsbe a korona, az akkori uralkodó, II. József rendeletére, aki ugyanakkor - mint jól tudjuk - nem koronáztatta meg magát. Eszerint viszont valószínűleg 1740-ben is így kellett lennie, hiszen 1784 előtt utoljára Mária Terézia koronázására vették elő a királyi jelvényeket, s ennek kapcsán nem maradt fenn jelzés, hogy a korona megsérült volna."...

Forrás: Link

Ebből szerintem egyértelműen kiderül, hogy II. Józsikának nem a valódi koronát adták oda!

Tovább erősíti a hipotézisemet az az egyszerű tény, hogy egészen a 2000-es évekig volt két különböző történet is, ami a kereszt ferdeségét magyarázza, de mivel azok már az időközben napvilágot látott történelmi tények tükrében elfogadhatatlanok voltak, ezért teljesen véletlenül hogy-hogynem a közelmúltban egy fiatal történész, Pálffy Géza a királykoronázási lakomák történetének kutatása során rábukkant két országgyűlési követ naplójára. Tehát nem egy, hanem azonnal kettő (akkor már biztos hogy igaz mi?) országgyűlési követ naplója! Na ne már! Amúgy se értem miért pont a királykoronázási lakomák történetét kutatja valaki! Ez valami új dolog? Lakomakutatás?
Na, mindegy! Így most már három történet is van, ami a kereszt ferdeségét magyarázza!
(Csak kicsit bűzlik a dolog!) (Vagyis inkább nagyon!)

Mindenesetre az 5. sz. érdekességben már egyszer érintettük a kereszt ferdeségét, ami nagyon érdekes kérdéseket vet fel, de mivel hogy „Audiatur et altera pars!”ezért azt kell mondjam, hogy az egyik régebbi cikknél Kerecsen kollega által elkövetett képbeszúrás is igen meggyőző lehet!Mindenesetre szerintem a képen látható geometriailag kiszerkesztett keresztpánt-torzulás nagyobbnak tűnik annál, mint amit akkor látok, ha ránézek egy fényképre!Tény, hogy látszik a keresztpánton bizonyos mértékű torzulás, ezért azt gondolom valós az a megállapítás miszerint valamilyen erő hatására nyerte el a kereszt azt a ferdeséget, ahogyan ma láthatjuk, de szerintem már eredetileg is ferde volt, csak nem ennyire! Persze ez igazából számomra nem is annyira fontos, hiszen véleményem szerint ez a korona, nem az a bizonyos korona! Ez van: „Kinek a pap, kinek a paplan!”


9. sz. érdekesség – Koronaábrázolások

Mondhatnak bármit a művészettörténészek, vagy bárki más, én akkor is furcsállom, hogy az 1790 előtti koronaábrázolások, még köszönő viszonyban sincsenek azzal, ahogyan ma ismerjük a koronát!

 

A Szent Korona ábrázolása Révay Péter (1568-1622) koronaőr De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae Centuriae című művében (Frankfurt, 1659)
Link

 

 

 

Kép a Fugger krónikából!

 

 

Ez sem hasonlít!

 

 

 Az utóbbi két kép a Nádasdy Mauzóleumból való, amit az tehet hitelessé, hogy valakik megpróbálták megsemmisíteni!
Íme: Link

Ezenkívül van itt még két kép amelyet szintén megdöbbenéssel fogadtam. Pontosabban két rézmetszet, melyeket Lackner Kristóf rézmetsző készített!
Hogy ki volt ő?
Íme: Link

Hogy mi teszi számomra hitelessé ezt az embert? Hát ez:
Élete befejezése méltó volt az életéhez. Végrendeletében vagyonát három egyenlő részre osztotta:
• A török fogságban lévő soproniak kiszabadítására. Ilyenek nem lévén a szegény lányok kiházasítására.
• A soproni ifjak külföldi taníttatására.
• Az ispotályban lévő betegek gondozására.


No, és akkor lássuk a metszeteket:

-->

3 komment

Címkék: szólásszabadság felelőtlen értelmezése

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr202287633

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

SzuMak 2010.09.12. 19:30:05

Tisztelt Szerkesztő!

Elnézést, de a legmélyebb tisztelettel ugyan, de mégiscsak lenne pár kérdésem!

Van valami oka, hogy nem került fel ide a vitát kiváltó cikk teljes egészében?

A 10-es, 11-es, és 12-es pont miért nem került fel?

Továbbá miért nem olvasható a szerző összegzése ami a cikk végén van, amelyből kiderülne hogy a cikk csupán gondolatébresztő összefoglalás, továbbá hogy a szerzőnek semmilyen a Halász József által feltételezett és kifogásolt idndittatása és szándéka nem volt a cik megírásakor?

Én mint az eredeti cikk szerzője, határozottan visszautasítom a Halász József által sugallmazott személyeskedő feltételezéseket, miszerint a cikk az általa említett erkölcsi tisztaság beszennyezésére irányulna!

Halász József ezirányú elhamarkodott és kifejezetten rosszindulatú feltételezései azon túl, hogy végzetesen sértőek és megalapozatlanok, erősen kétségbe vonják jóhiszeműségét, mivel az általa említett erkölcsi tisztaságot, ő maga nem ezen erkölcsi tisztaság szellemében kívánta megvédeni egy nem létező veszéllyel szemben!

Tisztelettel:
SZ-M alias Szuhay-Makay a vitát kiváltó cikk szerzője

életfa · http://polgarmesterpilisszanto.blog.hu 2010.09.21. 08:17:06

Elnézést, idő híján nem láttam a kommentet, fetehetően a blogos szerkesztőprogi levágta az írás végét.
Utánanézek.

életfa · http://polgarmesterpilisszanto.blog.hu 2010.09.21. 08:24:16

@életfa: De örülök, hogy a veszély nem létezik.:)
süti beállítások módosítása