HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Az Orbán kormány három helyszínen előadott öszödi beszéde

2010.06.04. 16:27 életfa

Az Orbán kormány három helyszínen előadott öszödi beszéde

Szabad Magyarok Híradója

2010. június 4.

http://szksz.com – nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/SZMH100604.pdf

 

Adjon a Magyarok Istene jó napot, jó hetet, jó hónapot és jó éveket minden szabad magyarnak, és azoknak is, akik még nem látják, de már nézik a szabadságot!

 

Ma 2010. június 4-e, az egyetemes magyarság egységének napja van, amikor 1920. június 4-ére emlékezünk, amikor Trianonban a szeretet és a gyűlöletkeltés közötti háború egy csatája véget ért, ahol a gyűlöletkeltés győzött, vesztessé téve Kárpát-medence és Európa összes nemzetét.

Adja a Magyarok Istene, hogy a háború utolsó csatája a szeretet győzelmével érjen véget, az egyetemes magyarság lelki, szellemi és anyagi szabad magyarrá válásával!

 

A naponta jelentkező Szabad Magyarok Híradójának az a feladata, hogy szerény eszközeivel igyekezzen ellensúlyozni a neoliberalizmust kiszolgáló tömegtájékoztatási eszközök agymosását.

 

A napi hírek elemzésével mindenkit meg akarok győzni arról, hogy a három radikális lépés megtétele önvédelmi kötelességünk, amihez fel kell számolnunk a pártrendszerrel ránk erőltetett megosztottságot, és a Szent Korona Értékrendje alapján, szerves egységként újjá kell teremtenünk Magyarországot, hogy a szabadság gyakorlásával mintát adjuk az emberiségnek az emberi életre, ahogyan azt Németh László megfogalmazta.

 

___________________________

 

 

Az Orbán kormány a legaljasabb eszközt választotta ahhoz, hogy a választási kampányban elkövetett hazugságának lelepleződéséről elterelje a figyelmet: a Trianonban szétszakított nemzet lelki egységesítésének látszatával tévesztette meg a magyarságot az állampolgársági törvénnyel[1] és június 4-ének nemzeti összetartozás napjává minősítésével.

A június 3-i eseményekkel ugyanis egyértelművé vált, hogy akarata szerint egy olyan ország ad állampolgárságot minden magyarnak és nem magyarnak, amely szabadságát végleg elvesztette, mert a hatalomgyakorlást átengedte az idegenszívűeknek.

Az Orbán kormány önleleplező öszödi beszédét Orbán Viktor Brüsszelben, Varga Mihály Budapesten és Kósa Lajos Debrecenben mondta el.

Egyértelművé tették, hogy becsapták a választókat. Igen, most vált vitathatatlanná, amit a kormányprogram csak jelzett: nincs sem fedezetük, sem lehetőségük ígéreteik betartására[2].

 

Szeretném, ha mindenki fejébe vésné: a Helytartótanács (helytelenül: Parlament) egyetlen pártjának sincs erkölcsi joga bármit is szemére vetni a FIDESZ-nek, hiszen programjukban mindegyikük a neoliberalizmus továbbélésének támogatását határozta meg[3], tehát ugyanazt, amit a kormánypárt. Hálát kell adniuk a Magyarok Istenének azért, hogy nem ők kerültek ebbe a megalázó helyzetbe.

 


A június 3-án bejelentett ország jövőkép

 

A június 3-i leleplező nyilatkozatok egy téves alapon álló logikai sort vázolnak:

 

A „miért”-re adott téves válasz ugyanis téves kényszerútra tereli a „mit”-re és a „hogyan”-ra adott választ.

 

A „miért”-re adott válasz:

 

A válasz alapjaiban jó: a válság miatt kell intézkedéseket hozni, de a válság okát nem akarja megszüntetni, hanem megoldást keres a továbbélésre.

Az ok a piaci fundamentalizmus hittételén álló neoliberalizmus, ami az államot a bankok és a nagytőke érdekeit kiszolgáló gazdaságnak rendeli alá. Ez az ok már megbukott, továbbéltetni nem lehet, csak balzsamozni, hogy élőnek látsszon[4]. Így a „mit”-re adott válasz a balzsamozás módját határozza meg, a „hogyan”-ra adott válasszal pedig annak eszközét keresik.

 

Tehát a „miért”-re a következő választ kellett adni: a neoliberalizmus balzsamozását végzők bizalmát vesztettük el, azok megnyugtatása tehát a cél: „gyors kormányzati kijavító lépésre van szükség az IMF-fel és az EU-val közösen a piacok megnyugtatására és a bizalom visszanyerésére[5]

 

A „mit”-re adott válasz:

 

Barroso úr, a gazda Európai Helytartója, fogalmazta meg irányelvként: „folytassa a költségvetési hiány lefaragását célzó erőfeszítéseket, és gyorsítsa fel a pénzügyi konszolidációt.”

Orbán Viktor ezt így értelmezte: „Magyarországnak gyors és határozott versenyképesség-javító intézkedéseket kell hoznia.”[6]

Varga Mihály válaszában benne van a feltétel és lehetőség hiányának reális értékelése: „bekövetkezik, amit tavaly becsültek, hogy a 3,8 százalékos hiánycél nem tartható, annak nagysága hozzávetőleg 7-7,5 százalék lesz. Arra a felvetésre, hogy ne 7-7,5 százalékos legyen a hiány, kormányzati intézkedések szükségesek, azt válaszolta: erről a kormány dönt majd, ezt nem tudja megelőlegezni.”[7]

Kósa Lajos elnökénél pontosabban fogalmazott, ugyanakkor válasza elárulja a feltétel és lehetőség hiánya miatti bizonytalanságot és annak megoldásaként a gazdasági szükségállapot kihirdetésének szükségességét:

jelentősen csökkenteni kell a vállalkozások adóterheit. Azt a kérdést, hogy miből, értelmetlen feltenni, hiszen pillanatnyilag a túlélés a legfontosabb.

.... a kényszerhelyzet miatt bizonyos gazdasági alkotmányossági szabályok felfüggesztésére is sor kerülhet átmenetileg”[8].

 

A „hogyan”-ra adott válasz:

 

1. Bankok konszolidálása, vagyis megerősítése. A bejelentett költségvetés módosításban ennek megfelelően kell felemelni az eddigi 1 771 680,2 millió forintot[9].

2. Adók módosítása – csökkentés a nagyvállalkozókat érintő tételeknél,

3. Szerkezeti váltás (strukturális átalakítás – Orbán Viktor) egyelőre pontos tartalom nélkül.

4. Költségvetési hiány lefaragása az előzőek figyelembe vértelével. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy

- a hiány növekszik a Varga Mihály által meghatározott szintre, ehhez viszont az IMF és az EU engedélye szükséges, amit – a Kósa Lajos által elismert – „elgörögösödés” követ, aminek hosszú távon teljes eladósodásunk a következménye, vagy

- a hiány növeléséhez nem kapjuk meg az engedélyt, ezért ennek megfelelően a költségvetés kiadási tételeit az előzőhöz képest nagyobb mértékben kell csökkenteni.

Bármelyik eset is következik be, elkerülhetetlen a megszorító intézkedések bevezetése, ami miatt – Kósa Lajos szerint – „bizonyos gazdasági alkotmányossági szabályok felfüggesztésére is sor kerülhet átmenetileg”, ami gazdasági szükségállapot bevezetését jelenti.

 


A június 3-án bejelentett ország jövőkép alternatívája

 

A „miért”-re adott válasz:

 

A válságot a neoliberalizmus okozta, ezért a cél annak hatalomfosztása, a természetes állam-gazdaság viszony visszaállításával, ami szerint a gazdaság szolgálja ki az államot.

 

A „mit”-re adott válasz:

 

Gyökeres (radikális) gondolkodási mód (paradigma) váltás, amely három fő részből áll:

1. Ideológiai gondolkodási mód váltás: Szent Korona Értékrend kerül a neoliberalizmus kiszolgálójává vált mesterséges értékrend helyére[10].

2. Jogi (társadalmi együttélés szabályozási) gondolkodási mód váltás[11]:

- háromszintű jogrendszer hagyományainkra építve,

- alulról építkező elöljáró- és képviselőrendszer.

3. Gazdasági gondolkodási mód váltás[12]: igény és lehetőség összhangja lép a kínálat által manipulált kereslet piacgazdasági hittétele helyére, amelynek két alappillére van:

- összehangolt önellátás,

- nemzeti vagyonnövekedés alapján álló (így értékközvetítő szerepét visszakapott) pénz.

 

A „hogyan”-ra adott válasz:

 

1. A Szent Korona Értékrend életbe léptetése Alkotmányozó Nemzetgyűlésen, amely hagyományink szerinti feladatát és szervezésének módját a Munkaterv határozza meg[13]

 

2. Teljes takarítás és újjáépítés, a Gondoskodó Magyarország programpontjai szerint[14]

 

3. A gondolkodási mód váltás feltétele a három gyökeres (radikális) átalakítást megalapozó lépés megtétele:

 

- Kilépés az Európai Egyesült Államokból (EU-ból), Európai Államszövetség létrehozása,

- Kilépés a NATO katonai szervezetéből, tagságunk felfüggesztése a politikai szervezetben,

- Az idegen hatalom megszűntetése: az állampolgárság azonos a Szent Korona tagsággal.

 

Kérem a Magyarok Istenét, hogy adja meg mindannyiunk számára a szabad magyarrá váláshoz az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét!

 

Így lesz.

 [1] A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról - http://www.parlament.hu/irom39/00029/00029.pdf

 

[2] A Mintha-Kormány Mintha-Programjáról - http://szkszhu.szksz.com/AMinthaKormanyMinthaProgramjarol.pdf

 

[3] Négy változat egy témára - http://szkszhu.szksz.com/Osszehasonlito.pdf

 

[4]Ez a piaci fundamentalizmus, amely a reagani-thatcheri idők óta a meghatározó hitvallás volt, most megbukott” - Népszabadság: Soros még nem látott ekkora válságot - http://www.mti.hu/cikk/316561/

 

[5] Bloomberg Businessweek: a magyar gazdaság nincs vészhelyzetben - http://mti.hu/cikk/482166/

 

[6] Orbán: strukturális reformokra van szükség Magyarországon -

http://eu.mti.hu/Pages/News.aspx?id=482081

 

[7] Varga: "gazdasági vészhelyzet" van - http://mti.hu/cikk/482103/

 

[8] Kósa: a helyzet sokkal rosszabb, mint hittük - http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=447788&place=kepnelkulivezeto1

 

[9] 2010-es költségvetés főösszeg - http://www.parlament.hu/irom/10554/10554.htm (2009. 09. 16-án töltöttem le, azota levették az internetről)

 

[10] Ideológiai paradigmaváltás első rész (a továbbiak innen indíthatóak): http://szkszhu.szksz.com/Ideolparad01.html

 

[11] Jogi paradigmaváltás első rész (a továbbiak innen indíthatóak): http://szkszhu.szksz.com/jogparad01.html

 

[12] Gazdasági paradigmaváltás első rész (a továbbiak innen indíthatóak): http://szkszhu.szksz.com/gazdparad01.html

 

[13] A Szent Korona Értékrend bevezetésének MUNKATERVE -

http://szkszhu.szksz.com/Munkaterv100228.pdf

 

[14] Gondoskodó Magyarország programpontok - http://szkszhu.szksz.com/gondoskmoprogrampont.pdf

Szólj hozzá!

Címkék: trianon öszödi beszéd orbán kormány

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr822056560

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása