HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Nyílt levél Molnár Pálnak

2010.09.13. 05:38 életfa

Kedves Pali!


Mint látod, leveled most még megvan.

 

Egy bejelentést teszek, mielőtt leírom a telefonban elmondottakat.

 

A vélemény-ütköztető beszélgetés

az alkotmányozásról 2010. szeptember 18-án Piliscsabán lesz, a Pilis napot rendező szervezők kérésére, 10 és 15 óra között,

rugalmasan alkalmazkodva a rendezvény programjához. Mivel a beszélgetésre felkért, hivatalosan alkotmányozó emberek részben elfogadták a felkérést, majd visszavonták elfogadásukat, valószínűleg tájékoztatás lesz, bár érvütköztetésre is sor kerülhet, hiszen egy felkért személy még függőben tartja részvételét.

A rendezvényen lehetőség lesz az alábbiak megbeszélésére azokkal, akiknek tényszerű érvei vannak.

 

Ezt az írást címlistámon közreadom.

Nem a Jobbik tagok ellen írom le mindezt, hanem értük, mindannyiunkért, remélve, hogy érzik és értik, érezzük és értjük: az utolsó pillanatban vannak, vagyunk ahhoz, hogy a tényleges (és nem mintha) gyökeres átalakítást (radikalizmust) véghez vigyék, véghez vigyük.

Nincs lelkiismeret-furdalásom azért, mert ezt az írást a választások előtt teszem közzé, hiszen ennek legfeljebb csak azok számára van jelentősége, akik önérdekükből jelöltették magukat. Tudom, ők „a valaki ellen” vívott csata elárulásának tartják gondolataimat. Teljes szívemből vállalom ezt a megbélyegzést, hiszen az „értünk” személetnek kell érvényesülnie, ami nem újabb gumicsontok bevetését jelenti, mint az Duró Dóra ma reggel megjelent MTI-nyilatkozatában (http://www.hirado.hu/Hirek/2010/09/12/08/A_Jobbik_szigoritana_a_kepviselokre_vonatkozo_szabalyokat.aspx) szerepel, hanem az ok megszüntetését és mindannyiunk érdekében végzett, Szent Korona Értékrend szerinti államépítést.  

 

A Jobbik EU- és magyarországi helytartótanácsi (parlamenti) tevékenysége egyaránt azt a mintha-radikalizmust mutatja, ami a választáson indult pártok programjait elemző „Négy változat egy témára” c. írásomban szerepel, ezért jelenlegi vezetése mellett semmilyen kapcsolatba nem kívánok lépni vele.

Ha 2009. augusztusban felajánlott, majd októberben – elutasítás miatt - megismételt együttműködésemet elfogadja Vona Gábor, másként történnek a dolgok, bár parlamenti képviselőséget nem vállaltam volna. Vona Gábor „köztiszteletben álló embereinek” – akik engem nem fogadnak el – tettei, illetve mulasztásai választ adnak mindenkinek arra, hogy miért tartanak engem együttműködésre alkalmatlannak.

 

Az alábbiak ezt az állításomat bizonyítják, így arra kérem mindazokat, akik e levelem alapján megkeresnek szemrehányásaikkal, legyenek annyira komoly emberek, hogy ne akadjanak le ott, hogy „bántom a Jobbikot”, hanem tiszteljék meg önmagukat azzal, hogy tényeken alapuló érvekkel cáfolják megállapításaimat.

 

Az EU parlamenti munka a diktatúra következményeinek kifogásolását és nem a diktatúra megszüntetését jelenti a Jobbik három EU képviselője számára. A nemzetiségi és a mezőgazdasági területekben kifejtett tevékenységük példázza ezt legjobban: az EU nemzetiségi politikája továbbra sem megoldó, hanem elsimító, az EU mezőgazdasági politikája pedig tovább keményedett: a „közös hatáskör”-ből a kizárólagos hatáskörbe került. Ha ezekkel a politikai változásokkal nem értettek egyet – ami irányt is mutat -, akkor miért nem adták vissza mandátumukat? Miért tesznek úgy, hogy lenne módjuk a nemzet érdekében tevékenykedni?

Tevékenységük nem radikális, hanem ál-radikális (mintha-radikális), pedig volt lehetőség radikális lépés megtételére:

A polgári kezdeményezés jogintézményét tartalmazza a Lisszaboni Szerződés. Ennek szabályozási javaslatát szükségesnek tartották elkészíteni Brüsszelben, annak bizonyítására, hogy az EU-ban dúl a demokrácia. A javaslat alapján – mintegy ennek demonstrálására – elkezdték a „hetedik munkanap” kérdésében az aláírásgyűjtést.

Ennek bejelentése után vártam egy hetet, gondolva, hogy a Jobbik – mely nem „EU-szkeptikus”, hanem önmagát EU-realistának minősíti – bizonyítja, hogy látja az EU-nak a gazdasági terrorizmusban betöltött reális szerepét, és polgári kezdeményezést indít annak érdekében, hogy az EU átalakuljon a Szent Korona Értékrend alapján - a kidolgozott Európai Konföderáció sugallatára - Nemzetek Európájának nevezett államszövetséggé.

A Jobbik nem tette meg a radikális lépést, ezért tettem meg én.

 

Az EU-barométer szerint a tagállamok választóinak 77 %-a nem lát megoldást a válság megoldására a jelenlegi gazdasági rendszerben, és a választók kevesebb, mint fele akar továbbra is az EU-ban élni.

Ezzel adott a lehetőség arra, hogy Magyarország EU-elnöksége idején (2011. első félévében) sikerre vigyük a polgári kezdeményezéssel elért népszavazást az EU Európai Konföderációvá (Nemzetek Európájává) történő átalakulásáról.

A European Trade Union Confederation (Európai Szakszervezetek Szövetsége) 2010. szeptember 29-én tüntetést rendez Brüsszelben a gazdasági terrorizmus két következménye, a megszorító intézkedések és munkanélküliség ellen. Az EU-barométer adatai lehetőséget adnak arra, hogy ezt a tüntetést átalakítsuk az ok, a gazdasági terrorizmus megbuktatása érdekében ténykedő mozgalom létrehozására. Ezzel előkészítjük a népszavazás sikerét.

A Jobbik EU parlamenti képviselete nem kezdeményezte a felkínált radikális lépés megtételét, ezért tettem meg én.

Az, hogy mennyire a tyúkszemére léptem a hatalomnak, az bizonyítja, hogy az előkészítő honlapot (http://eu-no-ek-yes.com) indulása utáni napon leblokkolták (tegnap óta ismét működik).

 

Kedves Pali!

 

Ezek után nyilvánvaló, hogy nem akarok a Jobbik EP-parlamenti mintha-radikális munkájában még tanácsadóként sem részt venni. (Ez természetesen minden pártra vonatkozik.)

Brüsszelbe szeptember 29-én elmegyek, de nem mintha-, hanem tényleges radikális célokért. Nekem elég ennyi Brüsszelből.

 

A Jobbiknak az EU Magyarországi Helytartóságában (leánykori nevén: Parlamentben) végzett munkájában nem volt meglepő sem a zagyvaság, sem a Gárda pártpolitikai érdekek kengyeltartójává alázása, sem az, hogy a NATO katonai terrorizmusával szemben mintha-radikális álláspontot foglal el: Afganisztánból történő kilépésünket követeli (tehát következmény-orvoslást), a NATO-ból kilépés (az ok megszüntetése) helyett. Ezek a mintha-radikális lépések a Jobbik programjából következtek.

Azzal viszont, hogy az állampolgársági törvény elfogadása után a Jobbik-képviselők nem mondtak le egységesen mandátumokról, társtettessé váltak abban a hazaárulásban, amely az idegenek magyarországi megszállását legálissá teszi. Ezzel nem mintha-radikálisok, hanem a jelenlegi elrohadt gyökerek pátyolgatóivá lettek: elfogadják abban a testületben a további ténykedésüket, ami kinyitja a kaput az idegeneknek a Magyarország feletti hatalomgyakorlásra. Ezt a bűnt ember nem bocsájthatja meg!

 

Kedves Pali!

 

Azt hittem, a Jobbik rendelkezik olyan szellemi háttérrel, amely képes arra, hogy kidolgozza a reálisan megbukott EU alternatíváját, felismeri és a törvényhozásban szembeállítja a kormány által beterjesztett diktátum-végrehajtási-utasításokkal (leánykori nevén: törvényekkel) azt a szabadságból eredő megoldást, amelyet a Teremtő a Szent Korona Értékrenddel mindannyiunk számára kegyelmezett adni. Ezzel a Szent Korona Értékrend nyilvánosság előtti ismertetésének feladatát is ellátta volna.

 

Rá kellett jönnöm, hogy érdemleges szellemi erő nincs a Jobbikban. Éppolyan, mint bármelyik párt, kettős beszédet alkalmaz: egyiket a választóknak, ez demagógia, üres ígéret, következmények elleni törvényszerűen eredménytelen fellépés, másikat a gyarmatosítóknak, ez a kiszolgáltatottság alázatos elfogadása. Ezt a népi nyelv úgy mondja: lefelé tapos, felfelé nyal.

Ennek az oka az, hogy irányítás nélküli a vezetés. Ez a legkisebb közösségben is elindítója a szétesésnek.

 

Nem kellett volna ilyen keményen fogalmazni, ha a Jobbik vezetésének szellemi színvonala lehetővé tenné, hogy vitázni lehessen vele. A ninccsel nincs mit kezdeni. Ezért nem vállalják évek óta a nyilvános vitát. Bennem leginkább Vona Gábor néhány év előtti vita-elhárítása okozott derültséget: „Most dolgozni kell, nem vitázni!” Ez rendben is van, de az a munka, ami olyannyira lekötötte, hogy nem volt ereje vitázni, eddig a helyzetig vezetett. A bizonyítékok azt mutatják, hogy nem ereje, hanem bátorsága nem volt nyilvánosan vitázni.

 

És nem kellett volna ilyen keményen fogalmaznom, ha lenne időnk tovább is játszani a diktatúra demokráciának nevezett (és azt meggyalázó) játékszabályai szerint. Lehetne türelmesnek lenni, várni, hogy majdcsak radikálissá válik a Jobbik. Aztán, amikor kiderül, hogy nem képes rá, akkor következmények nélkül leírni, mint a MIÉP-et. Ha lenne idő, és nem fenyegetne bennünket a gazdasági és katonai terrorizmus megsemmisítéssel, akkor lehetne tovább egésznek minősíteni a félmegoldásokat, és szemet lehetne hunyni a felett, hogy radikalizmusnak mondják a mintha-radikalizmust.

Most nem engedhetjük meg ezt magunknak.

 

Kedves Pali!

 

A hatalomban lévőknek az a része, akik nem gumicsont gyártással foglalkoznak, és akik nem arra vannak kárhoztatva, hogy igyekezzenek a be nem váltott ígéreteket beváltottként megmagyarázni, szóval azok, akik átgondolják a lehetőségeket, folyamatosan felismerik: a jelenlegi rendszer továbbéltethetetlen. Ezért olyan megoldást keresnek, amely a változtatást jelenti, hagyományok formális elfogadásával. Amikor a Szent Korona Tanhoz fordultak, észrevették, hogy ez alapja lehet a jelenlegi rendszernek, de olyan helyzetet teremt, amely számos ponton nem követhető, pl. rendiség, királyság, általában a jelenlegi megosztottság más alapokra helyezése.

Most érkeztek el a Szent Korona Értékrend értékeléséhez. Még nem tudják, hogy pontosan hogyan is lehet viszonyítani a jelenlegi rendszerhez, de már érzik, ez az, ami alapján élni kell. Ennek alkalmazása nem gondolkodási mód átalakítást (reformot) jelent, hanem gondolkodási mód váltást. Ezért a hatalom kényszerből foglalkozik vele, és igyekszik minden eszközzel lejáratni.

Az alkotmányozáshoz felkért három szervezet megkeresett azzal, hogy írjak nekik alkotmányozási javaslatot, amit megtettem. Felkértek a civil szervezetek által rendezendő, októberi „Alkotmányozási kerekasztalra”. Ennek nyilvánossága sokat jelent a Szent Korona értékrend megismertetéséhez, ugyanakkor ez az a rendezvény, ahol igyekezni fognak hiteltelennek, történelmietlennek, idejét múltnak minősíteni. Ezeket a vádakat érveimmel vissza fogom verni.

 

Szeretném, ha nem felháborodást keltene ez a levél, hanem elgondolkozást, megvilágosodást, és ez alapján egységes erőt ahhoz az önvédelmi harchoz, amit most kell vívnunk szabadságunk visszaszerzéséért, a Szent Korona Értékrend irányításával.

 

Kelt Szegeden, 2010. Földanya havának 12. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 

Molnár Pál írta:---------- Forwarded message ----------
From: Molnár Pál <>
Date: 2010/9/10
Subject: Javaslat
To: Morvai Krisztina dr <morvaikr@t-online.hu>
Cc: Halász József dr <>


Kedves Krisztina!
Javaslom, hogy 20 fős "Tanácsadó testületébe" melyről videoüzenetében beszélt, hívja meg dr. Halász József barátomat. Az általa kidolgozott Európai Konföderáció terve indokolja javaslatomat.
Szeretettel:
Molnár Pál
 

Szólj hozzá!

Címkék: vita liberalizmus jobbik morvai krisztina radikalizmus alkotmányozás szent korona értékrend vélemény ütköztetés halász józsef

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr922292005

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása